Municipalisme o com no viure aliens a la resta de municipis

El passat dissabte vaig assistir a l'assemblea de l'Associació Catalana de Municipis, en la que es va debatre un document de com ha de ser el món local en la república que volem construir. La participació en debats com aquest és important pel nostre Ajuntament. Per això, en aquest mandat participem de forma activa en determinats àmbits de treball de les dues entitats municipalistes del país, la Federació de Municipis de Catalunya i la pròpia Associació Catalana de Municipis, com per exemple el de Bon Govern i Innovació Democràtica, al qual assisteixo jo mateix. Sempre he considerat que el Masnou no pot restar al marge dels espais de trobada i relació amb la resta de municipis del país. Menys encara dels municipis que ens són més propers, principalment els veïns Alella i Teià, amb els quals fins i tot tenim serveis mancomunats, o dels municipis del Baix Maresme, que mantenim connectats amb trobades freqüents d’alcaldes i alcaldesses.

Tampoc som un municipi aïllat, ni molt menys, en el foment i la defensa dels drets nacionals, motiu pel qual compartim espais de trobada, projectes i inquietuds amb la resta de municipis adherits a l’Associació de Municipis per a la Independència.

Finalment, també és un dels meus objectius com a alcalde l'increment de relacions amb aquelles institucions supramunicipals que presten suport tècnic i econòmic al món local: tant els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, com especialment  la Diputació de Barcelona. El Masnou no pot restar aïllat i s'ha de donar a conèixer a la resta d'institucions del país. La recerca de recursos, tant tècnics com econòmics, sempre serà més efectiva mantenint una relació directa amb aquestes institucions.

Entrades al bloc