SUMEM SL, Empresa municipal

 

El Ple Municipal del 22 d'abril del 2021 va aprovar  la creació de l'empresa pública municipal SUMEM, SL (Serveis Urbans del Masnou Empresa Municipal, SL).

Des d'aleshores, s'estan duent a terme els tràmits administratius perquè l'empresa comenci a funcionar. En una primera fase, s’ocuparà de la gestió dels aparcaments municipals soterrats, que són tres. Estan ubicats sota les places del Mercat Vell, de Marcel·lina de Monteys i Nova de les Dones del Tèxtil. També gestionarà l’estacionament regulat a la via pública (zones blava i taronja). Més endavant, SUMEM podria assumir la gestió d’altres serveis municipals.

Per tal de gestionar els aparcaments, subrogarà el personal que actualment treballa amb l’empresa que té la concessió d’aquests serveis, Saba. En total, l’equip amb el qual comptarà SUMEM per gestionar els aparcaments estarà format per set persones. 

El domicili de SUMEM queda ubicat a l’Ajuntament del Masnou (pg. de Prat de la Riba, 1), mentre que el centre de treball seran les dependències municipals de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge (avinguda del Maresme, 5).

L’Ajuntament és el soci únic de SUMEM. Ja ha destinat 156.000 euros per dotar-la de capital i que pugui començar a funcionar. L’empresa estarà regida per dos òrgans, ja constituïts. D’una banda, la Junta General, que es correspon amb el Ple municipal. Per tant, i tenint en compte que l’empresa és totalment municipal, la Junta General n’és el màxim òrgan decisori.

El segon òrgan que regirà l’empresa, però en l’àmbit executiu, és el Consell d’Administració, que ja ha estat nomenat pel Ple municipal. El Consell d’Administració s’encarrega de l’administració, la gestió i la representació permanent. Consta de nou membres qualificats professionalment per dur a terme aquestes funcions. Com a remuneració, rebran 120 euros per assistència efectiva al Consell d’Administració.

Membres del Consell d’Administració de SUMEM

Candela Calle Rodríguez
Carme Fernández i Saltor
Sílvia Folch i Sánchez
Manel Freixa Cortacans
Sílvia Gasca Bonafont
Arnau González Juncà
Artur Gual i Castellana
Jordi Matas i Claramunt
Ernest Suñé Nicolás

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-11-2021 17:13