Impostos

Organisme de Gestió Tributària

A partir de l'1 de gener del 2021, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona s'encarrega  de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic local de l'Ajuntament del Masnou.

Podeu fer els tràmits vinculats als tributs i consultar la informació relacionada al web:

Organisme de Gestió Tributària 

Es recomana fer tots els tràmits per internet.

Si es té alguna dificultat, es pot sol·licitar atenció presencial a l’oficina masnovina de l’ORGT, situada a la planta 1 de l’Edifici Centre (entrada pel carrer d’Itàlia, núm. 50).

Per acudir-hi és imprescindible sol·licitar cita prèvia a través del web de l'ORGT o trucant al número de telèfon 932 029 802.

Aquesta oficina inicia l’atenció presencial el 7 de gener del 2021. També s’encarrega de la gestió tributària de Montgat, Alella i Tiana.

Exaccions industrials 2020: Període de pagament excepcional

Mesura especial derivada de la crisi del coronavirus

Rebuts no domiciliats
Del 20 de novembre de 2020 a 20 de febrer de 2021.

Rebuts domiciliats

  • 1a. fracció: 1 de desembre de 2020.
  • 2a. fracció: 4 de febrer de 2021.

Reducció de taxes i aclariment
Amb motiu de la crisi de la COVID-19, la Junta de Govern Local del 26 de març del 2020 va suspendre el cobrament de les exaccions industrials. Aquesta suspensió s'ha revertit a la Junta de Govern Local del 29 d'octubre del 2020, establint les dates de pagament esmentades. 

A més, s'han establert reduccions en l'import de les taxes.

Es pot consultar l'edicte íntegre en aquest enllaç:

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-01-2022 12:23