Escoles bressol municipals


Imatges de l'Escola Bressol la Barqueta.

El Masnou compta amb dues escoles bressol municipals: la Barqueta i Sol Solet.

Preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals (curs 2021-2022)

Atenció: enguany la presentació de sol·licituds es farà per via telemàtica, és a dir, a través d'un correu electrònic a les escoles bressol ( elmasnou.barqueta@gmail.com / solsolet@elmasnou.cat )

Calendari

Calendari del procés

Tarificació social

Les quotes de les Escoles Bressol Municipals del Masnou es regulen mitjançant el sistema de tarifació social, que permet fixar els imports que pagaran les famílies usuàries de Sol Solet i La Barqueta, pel curs 2021-2022.

La tarifació social és un sistema que calcula els preus públics que ha de pagar cada família en funció dels seus ingressos i dels membres de la unitat familiar. Es tracta, doncs, d’introduir la progressivitat en el finançament d’aquest servei públic, de manera que cada família paga la taxa que li correspon de forma coherent amb la seva situació socioeconòmica i familiar.

El sistema de tarifació social s’aplicarà tant en la quota fixa d’escolarització com en la del servei de menjador.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Preinscripcions

Sol.licitud de preinscripció (editable)

Oferta de places i vacants a les escoles bressol municipals el Sol i la Barqueta. 

Procés d'admissió

Llistes amb el barem provisional del procés d'admissió a les escoles bressol

Llistes baremades definitives*

- La Barqueta. Curs 0-1

- La Barqueta. Curs 1-2

- La Barqueta. Curs 2-3

- Sol Solet. Curs 0-1

- Sol Solet. Curs 1-2

- Sol Solet. Curs 2-3

Llistes definitives

Escola Bressol Sol Solet: Alumnat admès

Curs 0-1. Assignació de places i llistat d'espera

Curs 1-2. Assignació de places i llistat d'espera

Curs 2-3. Assignació de places i llistat d'espera

Escola Bressol La Barqueta: Alumnat admès

Curs 0-1. Assignació de places i llistat d'espera

Curs 1-2. Assignació de places i llistat d'espera

Curs 2-3. Assignació de places i llistat d'espera

*ACLARIMENTS

  • Per trobar la vostra sol·licitud, la codificació és la següent: AABBCCD on AA són les dues primeres lletres del cognom, BB les dues primeres lletres del nom, i CCD els dos últims números i la lletra del DNI de la persona sol·licitant.
  • L'11 de juny, a les 12 h, es realitzarà el sorteig públic per dirimir les situacions d'empat. El podreu seguir al canal Youtube de l'Ajuntament.
  • La publicació del llistat d'alumnat admès i de les llistes d'espera es publicarà el 15 de juny, al web del servei i al web municipal.
  • La matrícula de l'alumnat admès serà del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos.

Places vacants curs 2021-2022

Durant el curs, poden quedar vacants algunes de les places de les escoles bressol municipals. 

S'anuncien a l'apartat "Avisos" del web municipal o a les escoles bressol municipals.

Cal adreçar-s'hi per demanar més informació.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-09-2021 14:51