Escoles bressol municipals


Preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals (curs 2022-2023)

Un cop iniciat el curs 2022 – 2023, per tal de demanar plaça a les escoles bressol municipals cal adreçar-se directament a l’escola i fer la preinscripció.

Sol·licitud de preinscripció (editable) 

En els cursos en què no hi ha vacants, la sol·licitud passarà a formar part de la llista d’espera. En cas de vacant l’escola es comunicarà amb la família per a fer la matrícula.

En els cursos en què hi ha vacants, caldrà fer la matrícula, en el següent enllaç es pot trobar tota la informació del tràmit.

Matrícula escoles bressol municipals curs 2022 – 2023

 


Tarifació social

Les quotes de les escoles bressol municipals del Masnou es regulen mitjançant el sistema de tarifació social, que permet fixar els imports que pagaran les famílies usuàries de Sol Solet i La Barqueta, per al curs 2022-2023:

La tarifació social és un sistema que calcula els preus públics que ha de pagar cada família en funció dels seus ingressos i dels membres de la unitat familiar. Es tracta, doncs, d’introduir la progressivitat en el finançament d’aquest servei públic, de manera que cada família paga la taxa que li correspon de forma coherent amb la seva situació socioeconòmica i familiar.

El sistema de tarifació social s’aplicarà tant en la quota fixa d’escolarització com en la del servei de menjador.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2022 13:29