Planejament general

El PGOU vigent està format essencialment per la Normativa urbanística i els plànols de classificació del sòl i qualificació del sòl.

Modificacions puntuals el PGOU:

(D'ençà l'aprovació del TRPGOU, el 18 de maig de 2011, s'han aprovat cinc modificacions puntuals del Pla General)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2018 18:51