Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

Retribucions dels regidors i regidores amb dedicació (Equip de Govern), any 2023 (des de l'inici del mandat)

Imports anuals en brut. S’actualitzen cada any segons els increments per als empleats públics que incloguin els pressupostos generals de l’Estat.

Càrrec i dedicació 2023

 Alcalde – Jaume Oliveras i Maristany
 Grup: ERC. Equip de Govern.

 Sense retribució* 

 1a tinença d’alcaldia – Maria Llarás Vázquez
 Grup: PSC. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

52.042,16 €

 2a tinença d’alcaldia – Sílvia Folch i Sánchez
 Grup: ERC. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

52.042,16 €

 3a tinença d’alcaldia – Ricard Plana i Artús
 Grup: ERC. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

52.042,16 €

 4a tinença d'alcaldia - Artur Gual Castellana
 Grup: PSC. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

52.042,16 €

 5a tinença d'alcaldia - Amadeu Quintana Jolonch
 Grup: En Comú Podem. Equip de Govern. Dedicació parcial  (50%) 

 26.021,08 €

 Regidoria delegada – Sergio González Fernández
 Grup: ERC. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

34.439,68 €

 Regidoria delegada – Yulay Martínez Castillo
 Grup: ERC. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

34.439,68 €

 Regidoria delegada – Monika González Huerva
 Grup: PSC. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

34.439,68 €

 

*Des del 2 d’octubre del 2023, l'alcalde, Jaume Oliveras, ha renunciat a les retribucions de l’Ajuntament del Masnou. Per tant, no ingressa cap sou per la seva dedicació com a Alcalde del Masnou ni dietes per l’assistència als òrgans col·legiats municipals.

Retribució als regidors i regidores sense dedicació, any 2023 

S’assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats als regidors i regidores que no tenen dedicació.

S'ha establert un topall màxim d'assistències retribuïdes: 13 sessions a l'any per a cadascun dels òrgans, excepte per a la Junta de Govern Local. Concretament, es retribueixen les sessions ordinàries convocades i, eventualment, fins a dues d'extraordinàries.

Òrgan

 Import 2023 

 Ple

536 €

 Junta de Govern Local

150 €

 Junta de Portaveus

200 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones

200 €

 Comissió Informativa de Serveis Generals

200 €

 Comissió Informativa de Territori

200 €

 

Els regidors i regidores sense dedicació són els 13 que completen els 21 membres del Ple.

Regidors i regidores de l’Equip de Govern sense dedicació

  • Grup d'ERC: Anna Torrijos López (sisena tinença d'alcaldia i portaveu del grup municipal).
  • Grup del PSC: Isabel Alfaro Hidalgo.

Regidors i regidores de l’oposició

  • Grup de Fem Masnou: Sergi Amat Giró (portaveu), Meritxell Torrano Anglès, Dolors Casas Bover i Carmen Baños Castillo.
  • Grup de Junts pel Masnou: Montse Real Izquierdo (portaveu), Dídac Isús Saurí, Joan Maria Duran Robles i Gemma Montoya i Albareda.
  • Grup del PP: Antonio Marset Boza (portaveu) i María del Pilar Marset Reyna.

El règim dedicacions i retribucions dels membres electes que es detalla en aquesta pàgina es va aprovar a la sessió plenària del 21 de setembre del 2023.

Dotació econòmica per als grups municipals 

  Dotació anual per a cada grup

1.700 €

  Dotació anual que s’atorga al grup per cada membre que hi té adscrit  

  500 € per regidor/a   

 

Altres dotacions

Equip de Govern

L'Equip de Govern pot contractar personal eventual que presti assitència professional, seguint les directrius aprovades al Ple Municipal del 4 de juliol del 2023.

Els llocs de feina d'assessoria al govern i les retribucions aprovades (any 2023, en brut) es detallen a continuació.

  Nombre  

Denominació

Dedicació

 Retribucions 

1

  Cap del Gabinet d’Alcaldia  

 Ordinària

51.254,94 €

2

  Assessor/a del Govern

 Ordinària

34.658,74 €

1

  Assessor/a del Govern

 Parcial (50%) 

17.329,37 €

 

Oposició

El Ple Municipal del 20 de juliol del 2023 va aprovar que els grups de l'oposició puguin contractar un assessor o assessora cadascun.

Les contractacions són opcionals, a discreció de cadascun dels grups. Tanmateix, el Ple sí ha fixat les retribucions anuals brutes dels assessors o assessores eventuals dels grups de l'oposició. Es detallen a continuació (any 2023):

Denominació Dedicació Retribucions  Contractació 
efectuada
 
  Assessor/a grup municipal de Fem Masnou   Parcial (20 hores setmanals)   18.484,74 €
  Assessor/a grup municipal de Junts pel Masnou     Parcial (20 hores setmanals) 18.484,74 €
  Assessor/a grup municipal del PP   Parcial (10 hores setmanals) 9.242,37 €

 

A més a més, es posa a disposició dels grups municipals mitjans materials com ordinadors, telèfons (per als i les portaveus), correu electrònic i impressora.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2023 13:04