El Ple del juliol aprova el personal eventual dels grups municipals a l'oposició

Última revisió 26-07-2023 09:27
24/07/2023

Al Ple del juliol, celebrat el dia 20, va continuar el debat iniciat dies abans al Ple extraordinari del 4 de juliol relatiu al personal eventual dels grups municipals de l’Ajuntament. Aquesta figura de contractació per designació directa es va establir en el mandat anterior, tant per al Govern com per a l’oposició. “A la sessió plenària anterior vam adoptar el compromís d’acabar de complementar el personal eventual d’aquest municipi amb els assessors dels grups que no formen part del Govern, és a dir, de Fem Masnou, Junts pel Masnou i PP”, va explicar l’alcalde, Jaume Oliveras.

Sergi Amat, de Fem Masnou, va justificar el vot en contra d’aquest punt refermant el que ja havia dit al Ple anterior: “El nostre model és el de mantenir únicament com a personal eventual el càrrec de cap de Gabinet d’Alcaldia, perquè creiem que està justificat”. A més, Amat va fer una comparació amb el mandat anterior per explicar que no s’havien seguit els mateixos criteris que en la legislatura anterior, en què en funció de la representació de cada partit polític es mantenien proporcionalment les hores que pertocaven als grups. Per contra, en aquest mandat, s’han vist incrementades només les dels grups al Govern. “Votarem sempre a favor d’eliminar aquesta figura i així reduir la despesa política per als masnovins i masnovines”, va reblar. L’alcalde va defensar el punt diferenciant la figura de l’assessor de govern de la del personal eventual a l’oposició i va explicar que “hem fet un nou enfocament amb l’assessorament al Govern que està implicat en la gestió. Una altra qüestió és el suport als grups municipals i considerem que són funcions diferents i, per tant, amb la incorporació d’aquest acord, han tingut un tractament diferenciat”. La proposta va ser aprovada per tots els grups del Ple (16 vots, en absència de la regidora d’ERC, Anna Torrijos) a excepció del vot contrari de Fem Masnou (4 vots).

Modificació del PGOUM per incrementar els usos compatibles a l’entorn de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil

El Ple municipal també va aprovar, inicialment, la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per actualitzar els usos compatibles en la zona industrial a l’entorn de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. El canvi té com a objectiu principal eliminar el topall del 30% fixat per als usos compatibles admesos en aquesta zona, per tal d’adaptar la regulació d’aquests usos a les noves necessitats de l’àmbit. Després que els darrers anys aquesta zona hagi sofert una transformació important a partir de la urbanització de la plaça i s’hagi convertit en un dels punts de trobada principals del municipi, el canvi permetrà incrementar l’activitat en aquest indret.

El punt va tenir una bona acollida per part de tots els grups municipals, a excepció de Fem Masnou, que tampoc no va veure amb bons ulls aquesta proposta. Una de les seves regidores, Meritxell Torrano, va defensar que “no entenem que una modificació tan rellevant per al comerç del poble es faci sense cap estudi ni tampoc sense consultar els comerciants o veïns de la zona”. El regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va prendre la paraula per explicar que “l’interès general d’aquest canvi són els veïns del Masnou i jo crec que tots estaran a favor que hi hagi més activitat”. També va qüestionar Torrano, perquè se centrava únicament en el comerç, ja que els usos compatibles aprovats a la zona incloïen des d’activat logística, tallers, oficines o restauració fins a usos associatius, culturals, esportius, assistencials, sanitaris i educatius. “No crec que a ningú li pugui perjudicar que en lloc d’una acadèmia d’anglès o d’un gimnàs, ara n’hi pugui haver dos”, va dir Plana. Maria Llarás, com a regidora de Promoció Econòmica, també va prendre la paraula per completar la resposta del regidor d’Urbanisme: “Fa uns anys que la plaça Nova de les Dones del Tèxtil ha esdevingut un dels eixos comercials del municipi i més negocis porten més afluència de persones i més dinamització de la zona. Per tant, no considerem que cap persona que vulgui establir un negoci, sigui del tipus que sigui, es posi en contra de poder tenir el seu local legalment ubicat al centre del municipi.” Després de les explicacions del Govern, Meritxell Torrano va prendre la paraula per aclarir que “en cap moment no hem dit que no s’obrin més comerços a la zona, sinó que mirem si realment es necessiten”.  

Sobre aquest punt, Montse Real, de Junts pel Masnou, va confirmar el vot favorable del seu grup justificat per l’acceptació de les seves esmenes. La portaveu de Junts pel Masnou també va aprofitar per fer un prec al Govern: “El que pertocaria ja és tenir una visió molt més global de les problemàtiques urbanístiques que té el Masnou i no seguir fent pedaços puntuals al Pla general per intentar resoldre demandes puntuals. Cal anar a la revisió d’aquest Pla general caduc i elaborar un pla d’ordenació urbana amb la participació activa de tota la població”. El regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, es va mostrar d’acord amb la demanda de Montse Real.

Mocions per millorar l’espai públic

Tal com va explicar el portaveu del PP, Antonio Marset, el seu grup va presentar al Ple tres mocions relatives a la neteja i el manteniment de l’espai urbà del Masnou (que abraçaven tant el municipi com les platges) amb l’objectiu d’intentar que “l’Equip de Govern treballi en la revisió i adaptació dels treballs que es fan lligats al manteniment i la neteja del poble”, va explicar. En aquest sentit, en les seves mocions, el PP va sol·licitar una revisió dels contractes de les empreses adjudicatàries de recollida d'escombraries, neteja i manteniment de parc i jardins i l'elaboració d'un pla d'actuació; la creació d'un pla de xoc per a actuacions de neteja i manteniment general dels espais públics, així com actuacions davant la mala qualitat de les aigües de bany i plans de xoc de millora de les platges. Respecte a la tercera moció, el regidor de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible, Amadeu Quintana, va expressar que “ens obliga com a govern a millorar, a ser més curosos i continuar escoltant les queixes i suggeriments que la ciutadania ens fa arribar amb l’objectiu de sentir-nos més orgullosos, si és possible, de les nostres platges”. En aquest sentit, va desgranar les intervencions que darrerament havia fet la seva regidoria a la platja, que incloïen des de la neteja dels passos soterrats fins a la instal·lació de baranes per accedir a l’aigua per a persones amb baixa mobilitat. Les mocions, que incorporaven modificacions transaccionades amb l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú Podem), van aconseguir els vots favorables de tots els partits a excepció de Junts pel Masnou, que es va abstenir argumentat que les mocions inicials presentades pel PP eren molt més fiscalitzadores que les que aprovaven avui amb les incorporacions del Govern. Marset va puntualitzar que “les mocions inicials eren més profundes, però hem preferit anar a aprovar mocions que realment comencin a fiscalitzar i buscar la millora dels contractes de manteniment i neteja del nostre poble que trobar-nos unes mocions més bel·ligerants que no s’aprovessin”.  

Audiència pública

L’audiència pública prèvia al Ple va tenir demandes relatives a l’estat i l’accessibilitat de la platja, així com a l’estat de la via pública en diversos punts de municipi.

Resta de punts aprovats a la sessió

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2023 de despeses. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de Fem Masnou, que va votar-hi en contra.

Aprovar inicialment l'expedient número 14/2023 de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement i crèdit extraordinari. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de Fem Masnou, que va votar-hi en contra.

Aprovació del compte justificatiu corresponent a l’assignació econòmica dels grups municipals d’ERC-AM-MES, PSC-CP, FEM MASNOU, JXCAT-UNITS, corresponent al 1r semestre de 2023. Aprovat per unanimitat.

Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de les comissions informatives per a la resta de l'any 2023. Aprovat per unanimitat.

Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes. Aprovat per unanimitat.

Festes locals per a l'any 2024. Els festius seran els dies 20 de maig i 29 de juny. Aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial de les bases reguladores dels Premis de Creació Jove del Masnou. Aprovat per unanimitat.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP per instar el Govern de la Generalitat a complir la resolució de la Comissió de Salut de data 22 de juny de 2023. Aprovada per unanimitat.