Oficina de català

Oficina de Català

Oficina de Català del Masnou

L’Oficina de Català del Masnou forma part de la xarxa de serveis de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. El seu objectiu és facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en tots els àmbits.

La seva tasca s’estructura a partir de quatre eixos:

- Ensenyament de català per a persones adultes: l’Oficina de Català té una oferta estable de cursos de català amb diferents nivells d’aprenentatge, adreçats a tota la població adulta:

            - Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental)

            - Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència)

            - Formació a distància (Parla.cat)

- Llengua i cultura: l’Oficina de Català organitza diferents activitats per donar a conèixer als alumnes dels cursos la cultura catalana, amb èmfasi especial en el foment de la lectura, la cultura popular, el patrimoni paisatgístic i museístic...  

- Voluntariat per la llengua: programa per facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d’aquesta llengua en contextos reals, amb el suport d’una persona voluntària.

- Assessorament lingüístic: per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat.

Els cursos

L'Oficina de Català del Masnou organitza cursos de català per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció (Inicial, Bàsic i Elemental) i per a les que volen escriure'l adequadament (Intermedi i Suficiència). També ofereix cursos de perfeccionament (Superior) per a les persones que l'han d'utilitzar de manera excel·lent. 

Els cursos segueixen els programes de llengua catalana per a l'ensenyament d'adults de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL). Els programes s'estructuren a partir dels nivells establerts en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

L'alumne pot matricular-se en un curs fent la prova de nivell o presentant un certificat d'un nivell inferior. El fet d'acabar un nivell i superar la prova  permet l'obtenció d'un certificat de coneixements de català oficial equivalent al de la DGPL.

Inscripcions

El calendari d’inscripcions per als cursos presencials que s’han programat al Masnou per al curs 2019-2020. En aquest municipi s’imparteixen tres nivells:

  • Bàsic 1: dimarts i dijous, de 9:30 a 11:30 h.
  • Elemental  1: dilluns i dimecres, de 18:00 a 20:00 h.
  • Superior C2: dimarts, de 16 a 19 h.

El fet que es torni a impartir al Masnou el nivell C2 (antic nivell D) és una novetat d’aquest proper curs 2019-2020 respecte als anteriors.

Calendari

- Inscripcions d’antics alumnes: del 3 al 6 de setembre del 2019.

- Inscripcions generals: del 16 al 20 de setembre.

- Proves de col·locació

  • 10 de setembre, a les 10:00 h.
  • 12 de setembre, a les 18:00 h.

 Les inscripcions prèvies per fer les proves de col·locació es poden dur a terme en línia o trucant al número de telèfon 93 557 18 56.

L’Oficina de Català del Masnou es troba a l’Edifici Centre (c. de Josep Pujadas Truch, 1A).  La seva adreça electrònica és elmasnou@cpnl.cat

Altres cursos

El Consorci per la Normalització Lingüística del Maresme compta amb una oferta més àmplia de cursos de català, amb diverses modalitats: presencial i en línia.

 

Contacte:

Oficina de Català del Masnou
C/ de Josep Pujadas Truch, 1A Edifici Centre (davant la biblioteca)
Tel. 93 557 18 56
elmasnou@cpnl.cat

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-08-2019 08:49