Alcaldia


L'Alcaldia té la missió de dirigir i orientar el conjunt de l'acció de govern municipal. Les seves funcions són les de:

  • Direcció i coordinació de l'acció del govern municipal, a través del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i dels instruments de gestió relacionats.
  • Comunicació i publicacions municipals.
  • Participació ciutadana i transparència.
  • Programes d'inversió supramunicipals.
  • Protocol i acció institucional.
  • Projectes estratègics municipals.
  • Altres funcions pròpies de l'alcaldia i competències que no hagin estat delegades expressament.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-09-2023 13:48