Imatge corporativa

Totes les entitats que rebin subvencions o ajuts econòmics o d'un altre tipus de l'Ajuntament del Masnou per realitzar una activitat han de fer constar aquesta col·laboració al seu fullet informatiu, així com l'escut de la identitat visual de l'Ajuntament, segons el que consta al manual d'imatge corporativa i prèvia supervisió del departament corresponent.

Si alguna entitat, associació o particular pretén utilitzar aquesta imatge amb una finalitat distinta de l'establerta al paràgraf anterior, ha de demanar prèviament a la Unitat d'Administració Municipal de l'Àrea de Municipi l'autorització corresponent.

Aquí podeu descarregar la informació següent:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-10-2018 08:49