Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups (2019-2023)


a) Retribucions dels regidors i regidores amb dedicació (Equip de Govern), anys 2019 (a partir de l'inici del mandat) i 2020

Imports anuals en brut. S’actualitzen cada any segons els increments per als empleats públics que incloguin els pressupostos generals de l’Estat.

 

Càrrec i dedicació 2019 2020

 Alcalde – Jaume Oliveras i Maristany
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

55.000,00 €

56.100,00 €

 1a tinença d’alcaldia – Sílvia Folch Sánchez
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

49.055,88 €

 2a tinença d’alcaldia – Ricard Plana Artús
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

49.055,88 €

 3a tinença d’alcaldia – Cristina Ramos Santamaria
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

49.055,88 €

 Regidoria delegada – Neus Tallada Moliner
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 Regidoria delegada – Sergio González Fernández
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 Regidoria delegada – Yulay Martínez Castillo

 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 Regidoria delegada – Albert Alfaro Giró

 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 

b) Retribució dels regidors i regidores sense dedicació, anys 2019 (a partir de l'inici del mandat) i 2020

S’assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats als regidors i regidores que no tenen dedicació.

 

Òrgan

Import/sessió 2019

Màxim anual 2019

 Import/sessió 2020 Màxim anual 2020

 Ple Municipal

600 €

6.600 €

605,40 € 6.659,40 €

 Junta de Govern Local

150 €

6.300 €

151,35 € 6.356,70 €

 Junta de Portaveus

170 €

1.870 €

171,53 € 1.886,83 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones

300 €

6.600 € per al conjunt de les comissions informatives

302,70 € 6.659,40 € per al conjunt de les comissions informatives

 Comissió Informativa de Serveis Generals

300 €

302,70 €

 Comissió Informativa de Territori

300 €

302,70 €


Els regidors i regidores sense dedicació els anys 2019 (a partir de l'inici del mandat) i 2020 són els 13 que completen els 21 membres del Ple.

Regidora de l’Equip de Govern sense dedicació

· Grup ERC-AM: Anna Torrijos López.

Regidors i regidores de l’oposició

· Grup Fem Masnou: Neus Villarrubia del Valle (portaveu), Amadeu Quintana Jolonch, Isabel Redaño Andrés.

· Grup PSC: Ernest Suñé Nicolás (portaveu), María Llarás Vázquez, Monika González Huerva.

· Grup JxCAT-UNITS: Romà López Bolart (portaveu), Meritxell Blanch i Daura, Ivan Ollé i Llopis.

· Grup Cs: Frans Avilés Salazar (portaveu), Stella Parodi Barriga.

· Grup CUP-AMUNT: Fèlix Clemente Clavero (portaveu).

 

c) Retribucions dels regidors i regidores amb dedicació (Equip de Govern), anys 2021, 2022 i 2023 (fins al final del mandat, maig del 2023)

Imports anuals en brut. S’actualitzen cada any segons els increments per als empleats públics que incloguin els pressupostos generals de l’Estat.

Canvis en els càrrecs i dedicacions respecte als anys 2019 i 2020, aprovats al Ple Municipal del 17 de desembre del 2020 i derivats de l'acord de govern assolit entre ERC i PSC el novembre del 2020.

 

Càrrec i dedicació 2021 2022 2023 

 Alcalde – Jaume Oliveras i Maristany
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

56.604,90 €

57.737,00 €

60.050,72 €

 1a tinença d’alcaldia – Sílvia Folch Sánchez
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

49.497,38 €

50.487,33 € 52.510,54 €

 3a tinença d’alcaldia – Ricard Plana Artús
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

49.497,38 €

50.487,33 € 52.510,54 €

 4a tinença d'alcaldia - Maria Llarás Vázquez
 Grup: PSC-CP. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%)

37.123,04 € 37.865,50 € 39.382,90 €

 5a tinença d’alcaldia – Cristina Ramos Santamaria
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

49.497,38 €

50.487,33 € 52.510,54 €

 Regidoria delegada – Sergio González Fernández
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

32.755,63 €

33.410,75 € 34.749,63 €

Regidoria delegada – Neus Tallada Moliner
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%). 

32.755,63 €

33.410,75 € 34.749,63 €

 Regidoria delegada – Albert Alfaro Giró
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

32.755,63 €

33.410,75 € 34.749,63 €

 Regidoria delegada – Yulay Martínez Castillo
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

32.755,63 €

33.410,75 € 34.749,63 €
 Regidoria delegada - Monika González Huerva
 Grup: PSC-CP. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.
43.674,18 € 44.547,66 € 46.332,85 €

 

d) Retribució dels regidors i regidores sense dedicació, anys 2021, 2022 i 2023 (fins al final del mandat)

S’assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats als regidors i regidores que no tenen dedicació.

 

Òrgan

Import/sessió 2021

 Màxim anual 2021 

 Import/sessió 
2022 

 Màxim anual 2022    Import/sessió 
2023   
 Màxim anual 2023 

 Ple Municipal

605,40 €

6.659,40 €

617,51 € 6.792,59 € 632,95 € 6.962,40 €

 Junta de Govern Local

151,35 €

6.356,70 €

154,38 € 6.483,83 € 158,24 € 6.645,93 €

 Junta de Portaveus

171,53 €

1.886,83 €

174,96 € 1.924,57 € 179,33 € 1.972,68 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones

302,70 €

6.659,40 € per al 
conjunt de les
comissions
informatives

308,75 € 6.792,59 € per al 
conjunt de les
comissions
informatives
316,47 € 6.962,40 € per al 
conjunt de les
comissions
informatives

 Comissió Informativa de Serveis Generals

302,70 €

308,75 € 316,47 €

 Comissió Informativa de Territori

302,70 €

308,75 € 316,47 €


Els regidors i regidores sense dedicació els anys 2021, 2022 i 2023 són els 11 que completen els 21 membres del Ple.

Regidor i regidora de l’Equip de Govern sense dedicació

· Grup PSC-CP: Ernest Suñé Nicolàs (2a tinença d'alcaldia).
· Grup ERC-AM: Anna Torrijos López (6a tinença d'alcaldia).
 

Regidors i regidores de l’oposició

· Grup Fem Masnou: Neus Villarrubia del Valle (portaveu), Amadeu Quintana Jolonch, Isabel Redaño Andrés.

· Grup JxCAT-UNITS: Romà López Bolart (portaveu), Meritxell Blanch i Daura, Ivan Ollé i Llopis.

· Grup Cs: Frans Avilés Salazar (portaveu), Stella Parodi Barriga.

· Grup CUP-AMUNT: Fèlix Clemente Clavero (portaveu).
 

e) Dotació econòmica per als grups municipals (mandat 2019-2023)

 Dotació anual per a cada grup

1.700 €

 Dotació anual que s’atorga al grup per cada membre   que hi té adscrit

500 € per regidor/a del grup

 

f) Altres dotacions (mandat 2019-2023)

A més de les retribucions als càrrecs electes, el Ple Municipal del 25 de juliol del 2019 va aprovar les remuneracions de personal eventual. Així, cada grup pot disposar d’un nombre d’hores d’assessoria proveïdes per personal eventual, en funció de la representació aconseguida. La forquilla va de 37,5 hores per setmana per al grup amb més membres a 5 hores per setmana per al grup amb menys representació.

A més, es posa a disposició dels grups mitjans materials com ordinadors, telèfons (per als i les portaveus), correu electrònic i impressora.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-07-2023 13:28