Qualitat a les platges

Tant a la platja del Masnou com a la d'Ocata es duen a terme anàlisis periòdiques per garantir les millors condicions mediambientals i de seguretat per a les persones. Els resultats d'aquestes anàlisis són exposats a diferents punts de la platja (guinguetes, mòduls de salvament i panells informatius). Per complementar aquestes anàlisis, es fan també observacions diàries de l'estat de l'aigua i de la sorra.

La qualitat de l'aigua de bany

Es mesura mitjançant anàlisis microbiològiques quinzenals realitzades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en les quals s'avalua la presència o l'absència dels microorganismes indicadors de la qualitat de l'aigua (E. coli i enterococs intestinals).

L'ACA porta a terme el Programa de prevenció i neteja de les aigües litorals i les platges, per al qual disposa d'embarcacions i mitjans aeris que fan tasques de control, vigilància i neteja de les aigües costaneres. L'Ajuntament hi col·labora informant l'ACA de qualsevol novetat o incidència a les aigües de les platges de la vila.

Durant l'estiu, l'ACA publica quinzenalment els resultats de les anàlisis sobre la qualitat de les aigües de bany de Catalunya. També emet un extracte per a cadascun dels municipis. 

Estiu del 2023 - Qualitat de l'aigua a les platges del Masnou i d'Ocata

A la platja, es pengen els informes sobre la qualitat d’aigua en els punts següents:
-    A les guinguetes.
-    Als cartells de Bandera Blava.
-    Als mòduls del servei de socorrisme.

Per a més informació, consulteu:

Per garantir la qualitat higienicosanitària de les guinguetes, l'Ajuntament disposa d'una inspectora de Salut Pública que les inspecciona periòdicament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-08-2023 14:13