El Masnou vist pels infants

El curs escolar 2012/2013, en el passat mandat municipal, es va reprendre la iniciativa del Consell Municipal dels Infants amb posterioritat a una aturada per a replantejar-ne els mecanismes de funcionament i actualitzar-los als nous temps, després de molts anys d’arrencada del projecte (al curs 2004/2005). Personalment, l'experiència cada any va essent més positiva. En la primera fase del consell, tinc l’oportunitat de rebre cada curs l’alumnat  de sisè de primària de totes les escoles del Masnou, en diferents sessions que estan tenint lloc durant aquest mes de març. Els explico el funcionament de l’Ajuntament i del sistema democràtic, i els presento a grans trets el tema de debat, que més endavant aprofundiran a classe, on escolliran dos representants (nen i nena) que defensaran les propostes que acordin al plenari final.

Enguany, els proposem que reflexionin i discuteixin entorn a la mobilitat al municipi (a peu, en bicicleta, en transport públic i privat, i també l’aparcament), un tema de màxima actualitat, doncs després d’un llarg procés tècnic i participatiu, properament es durà a aprovació el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del Masnou 2016-2021. La proposta més valorada i votada, la faran arribar a l'Ajuntament per tal que es comprometi a dur-la a terme en el si del PMUSM. Algunes de les més recents intervencions de l’alumnat, per exemple, plantejaven la dificultat de passejar sense obstacles per les voreres del municipi. I d’altres, més allunyades del tema de debat, però a l’abast de la seva mirada curiosa, m’interrogaven per l’estat de d’altres temes d’actualitat, com són l’illa centre, el pavelló esportiu o la necessitat d’una plaça de la vila.

Sigui com sigui, el Consell Municipal dels Infants és una experiència que permet fomentar la participació, el valor de la representació, la necessitat de retre comptes, el debat, l'esperit crític i un compromís amb la comunitat. Les preguntes, els dubtes i la visió de l’alumnat del municipi sempre ajuden a enriquir les sessions i a mirar-se el Masnou des d’una altra òptica, igualment legítima i enriquidora. Les ganes de participació que mostren des de les escoles del Masnou són el millor estímul per a continuar treballant per anar millorant dia a dia el nostre poble.

Entrades al bloc