Consum


La ciutadania pot informar-se dels seus drets en matèria de consum i exercir-los a través de:

Com a consumidores i usuàries de productes i serveis, les persones tenen drets que sovint no coneixen, o no exigeixen que els respectin certs drets perquè consideren que els pot representar un esforç o un temps perdut.

Les administracions han de vetllar per informar els ciutadans, i per facilitar-los protecció en qüestions relatives a la salut, la seguretat i la defensa dels seus interessos econòmics.

Cal que els consumidors vetllin, dia a dia, pel reconeixement dels seus drets. Quan no els siguin respectats, han de tenir present que una reclamació exposada correctament i formulada amb rapidesa pot donar origen a la solució de la qüestió sense necessitat d'haver de passar a accions posteriors. I l'Administració ha de garantir aquests drets i facilitar-ne l'exercici.

Actualment, pren importància que assolim una actitud consumista responsable, reflexiva, respectuosa amb el medi ambient i justa per a totes les persones que intervenen en l'elaboració de productes i la prestació de serveis.

Enllaços recomanats:

La Regidoria de Consum ofereix:

 • Informació sobre els drets dels consumidors i campanyes de sensibilització.
 • Assessorament tecnicojurídic a les consultes que rebi sobre qualsevol tema relacionat amb el consum.
 • Tramitació de denúncies, queixes, reclamacions i sol·licituds d'arbitratge: anàlisi i curs adequat als problemes de consum.
 • Educació per al consum a les escoles: difusió de recursos didàctics i tallers d'educació per al consum.
 • Formació per a persones adultes en temes de consum: xerrades, col·loquis i campanyes.
 • Exposicions, materials audiovisuals i altres activitats.
 • Campanyes d'inspecció de control de mercat en establiments de diferents sectors comercials.
 • Programes d'informació i difusió dels serveis de consum.
 • Documentació i material complementari a disposició de totes les persones que ho sol·licitin.

Per complir les seves funcions, la Regidoria es dota de les eines següents:

 • Oficina d'Informació de Consum
 • Inspeccions de consum
 • Formació, ensenyament i difusió

Agenda

Dm. 06
JUN
Subhasta cantada de peix del Masnou
Fins Dj.06/JUNSubhasta cantada de peix del Masnou
Segons preu de subhasta
Des de les 13:00 fins a 13:45
Plaça d'Europa (Port esportiu)
Dc. 06
MAR
Comerç Amic
Fins Dg.01/AGOComerç Amic
Comerços del Masnou, vila educadora
Dv. 28
JUN
Subhasta cantada de peix del Masnou
Fins Dv.28/JUNSubhasta cantada de peix del Masnou
Segons preu de subhasta
Des de les 18:00 fins a 19:00
Plaça d'Ocata
Més activitats

Destacats