Urbanisme


L'urbanisme és la funció pública que inclou l'ordenació, la transformació, la conservació i el control de l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació, i la regulació de l'ús de les obres i la conservació i la rehabilitació dels edificis i les instal·lacions. Es desplega mitjançant el planejament urbanístic, que està constituït per aquell conjunt d'instruments tècnics i normatius que es redacten per ordenar l'ús del sòl i regular les condicions per transformar-lo o conservar-lo.

Ocupacions a la via pública

Ocupacions destinades a terrasses

Per consultar la Ordenança reguladora de les terrasses d’establiments de Restauració i assimilats als espais públics, cliqueu aquí.

Per consultar el tràmit per a Ocupacions destinades a terrasses, cliqueu aquí.