El Jurat d'Expropiació valora en 1,1 milions d'euros el preu que ha de pagar l'Ajuntament pel pati del Casino

Última revisió 31-10-2023 11:30
31/10/2023

La decisió, que es pot recórrer, encareix la indemnització ja abonada (235 mil euros), però queda lluny de les pretensions de l’entitat (3,4 milions d’euros)

El Jurat d’Expropiació de Catalunya ha valorat el preu de l’expropiació del pati del Casino que ha efectuat l’Ajuntament amb l’objectiu de crear-hi una plaça pública. Per al Jurat, el terreny val 1.096.481,62 euros. És una quantitat superior a l'abonada per l’Ajuntament, 234.956,88 euros, però inferior a la xifra que exigia l’entitat: 3.422.927,36 euros.

Tant l’Ajuntament com el Casino poden recórrer el preu calculat pel Jurat d’Expropiació. En primer lloc, davant d’aquest mateix organisme i fins al 24 de novembre. Després, un cop resolgui els recursos eventuals i faci una estimació final, les parts encara poden acudir a una altra instància, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per tal que estableixi el preu definitiu. L’Equip de Govern valorarà recórrer el preu estimat pel Jurat d’Expropiació, alhora que proposarà una modificació de crèdit sobre el pressupost municipal del 2023, finançada amb romanent de tresoreria, al Ple que s’ha de celebrar el 16 de novembre. L’objectiu és de disposar dels 861.524,74 euros que cobririen la diferència entre la indemnització ja satisfeta (234.956,88 euros) i el preu estimat pel Jurat d’Expropiació (1.096.481,62 euros). Val la pena precisar que, malgrat que encara no n’ha pres possessió, l’Ajuntament és propietari del pati des del setembre del 2022, que és quan va dipositar els 234.956,88 euros euros en què havia calculat el preu de l’expropiació.

Encara que s’ha determinat una xifra superior a l’estimada per l’Ajuntament, des de l’Equip de Govern es mostren satisfets amb el fet que el Jurat hagi aplicat els mateixos criteris bàsics utilitzats per l’Ajuntament i hagi rebutjat els del Casino. A grans trets, l’entitat al·legava que el pati s’havia de valorar com si fos sòl residencial, amb una edificabilitat elevada, i adduïa que és així com està urbanitzat l’entorn. Per contra, tant l’Ajuntament com el Jurat defensen que el preu de l’expropiació ha de quedar determinat per la situació urbanística d’origen de la finca, la que figura al Pla especial del Casino i a la versió del Pla general d’ordenació urbanística del Masnou (PGOUM) anterior a la modificació, que qualifica el pati com a espai públic i que és vigent des del 21 d’abril del 2022.

Així, la disparitat entre els preus proposats per l’Ajuntament i el Jurat d’Expropiació s’explica per les diferències en la interpretació de dos paràmetres. D’una banda, de l’edificabilitat que tenia la finca expropiada. De l’altra, dels usos a què es podrien destinar els equipaments que s’hi podien construir, segons el planejament anterior al vigent des del 21 d’abril del 2022. Per a l’Ajuntament, en la part expropiada de la finca, el planejament només permetia edificar-hi els 160,90 metres quadrats que ocupen els vestidors i el magatzem ja existents. Així mateix, l’Ajuntament considera que l’ús dels equipaments només podia ser esportiu. En canvi, el Jurat considera que l’edificabilitat total d’equipaments permesa ascendia fins a 3.716 metres quadrats de sostre. A més, pel que fa als usos, el Jurat observa que els equipaments no s’havien de limitar únicament als esportius, sinó que també se n'admetien d’assistencials o sanitaris. De fet, en la resolució emesa s’hi inclou un estudi de mercat sobre el valor immobiliari de residències geriàtriques en diversos municipis de la província de Barcelona.

Cal precisar que, en paral·lel a la disputa pel preu de l’expropiació, continua viu el recurs contenciós administratiu que va interposar el Casino davant el TSJC amb l’objectiu d’anul·lar la modificació del PGOUM, vigent des de 21 d’abril de 2022, que canviava la qualificació del terreny, que passava de privat a públic. La decisió sobre això pot ser determinant, especialment si s’arriba a anul·lar aquesta modificació del PGOUM, cosa que significaria tornar a la situació inicial. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament ha pogut fer-se’n propietari i avançar envers l’objectiu de fer-hi una plaça pública, perquè la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament la modificació del PGOUM esmentada i el TSJC va desestimar en dues ocasions les mesures cautelars sol·licitades en contra per part del Casino.

 

Captura de pantalla del vídeo
Captura de pantalla del vídeo "De muntanya fins a mar, de Vallmora fins a l'N-II. Transformació urbanística del Masnou"

Vídeos

De muntanya fins a mar, de Vallmora fins a l'N-II. Transformació urbanística del Masnou