Regidoria d'Urbanisme i Obres

La Regidoria d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament del Masnou s'encarrega de la redacció, tramitació i coordinació de les figures de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística que desenvolupen el planejament municipal.

El planejament vigent del Masnou és el conjunt de documents aplicables legalment, l'objecte dels quals és l'ordenació urbanística del territori, que abraça tot el terme municipal.

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en data 19 de setembre de 2001, va aprovar el Text refós del Pla general d'ordenació del Masnou.

Amb posterioritat a aquesta data, s'han realitzat un conjunt de modificacions sobre el document original i s'han aprovat diferents figures de planejament derivat que desenvolupen el Pla general d'ordenació.

Des de la Regidoria es desenvolupen els mecanismes de control, seguiment i supervisió de les activitats amb transcendència urbanística que porten a terme els masnovins en l'àmbit de l'edificació, que van des de la tramitació de les figures de planejament urbanístic fins a l'atorgament de les llicències d'obres.

Per consultar el planejament urbanístic, cliqueu aquí.

Per consultar el registre de planejament urbanístic de Catalunya, cliqueu aquí.

Pàgina web de consulta ràpida sobre els tràmits i la documentació necessària per iniciar una activitat econòmica al municipi:
www.masnouactivitats.cat

 

Àmbits d'actuació:

 

  • Planejament, gestió i disciplina urbanístiques.
  • Llicències, autoritzacions i certificacions urbanístiques.
  • Projectes municipals.
  • Redacció i tramitació de projectes d’obres.
  • Direcció i control de les obres municipals. 

Temes relacionats

Responsable polític

Oficines

Seu regidoria d'Urbanisme i ActivitatsPg. de Prat de la Riba, 108320 - El MasnouTel. 93 557 17 00urbanisme@elmasnou.cat