Hisenda


Gestió dels tributs

L'Ajuntment del Masnou ha delegat la gestió dels tributs municipals (recaptació d'impostos i taxes, així com cobrament de sancions) a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Es recomana fer els tràmits amb l'ORGT al través del web, però també es fa atenció presencial amb cita prèvia a l'oficina masnovina, ubicada a la primera planta de l’Edifici Centre (entrada per la porta del carrer d’Itàlia, 50).

A més, des del web, s’ofereix un servei per rebre atenció telefònica. Si es vol acudir presencialment a l'oficina, cal sol·licitar cita prèvia a través del mateix web de l'ORGT o trucant al número de telèfon 932 029 802.

Regidories

Regidories relacionades