Regidoria d'Hisenda

Àmbits d'actuació

  • Pressupost i comptabilitat municipal.
  • Gestió tributària (liquidació, recaptació i inspecció dels tributs).
  • Tresoreria municipal.
  • Assessorament i suport en la gestió econòmica.
  • Altres funcions legalment assignades a la intervenció municipal.

Temes relacionats

Responsable polític