Si ets propietari i vols inscriure un pis: Borsa de mediació per al lloguer social

Si ets propietari i vols inscriure un pis a la Borsa de mediació per al lloguer social has de saber:
Que és un servei totalment gratuït.

El preu de del lloguer que es pactarà haurà d’estar en entre un 20%-30% per sota del preu del mercat.
El propietari haurà de tenir confiança en la selecció per part dels tècnics municipals en la selecció dels llogaters.

L’habitatge haurà d’estar en condicions òptimes d’ésser llogat, tenint la cèdula d’habitabilitat en vigor  i el certificat energètic. A més a més,  els últims rebuts d’IBI, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) han d'estar pagats.

Procediment d’inscripció a la Borsa de lloguer social:
 

 1. Complimentar i lliurar la instancia, acompanyada de la següent documentació:

  DNI, targeta de residència o CIF de les persones propietàries
  Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge
  Certificat d’eficiència energètica
  Nota simple informativa del Registre de la Propietat
  Últim rebut de la contribució (IBI)
  Últimes factures llum/aigua/gas
  Rebut de la quota de la comunitat
  Número de compte bancari
  Butlletí d'instal·lació elèctrica (en el cas que la companyia subministradora el sol·liciti)
 2. Els tècnics de la borsa comprovaran la documentació aportada i realitzaran una inspecció de l’habitatge. 
 3. Realització de l’oferta econòmica i pacte del preu
 4. Signatura del document d’inscripció en la Borsa

Documents associats:

Model d’instància propietari

Lloc de lliurament: Oficina d'Atenció Ciutadana . C/ Roger de Flor nª 23 BX. 08320 el Masnou.
Horari: De dilluns a divendres de 08.30 i 14 h i dijous de 16 a 19 h.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-10-2018 17:46