Refosa planejament

Amb la finalitat de facilitar la lectura dels diferents documents vigents s'ha elaborat una documentació corresponent a la refosa del planejament que inclou els instruments de planejament general i derivat definitivament aprovats i que suposa la síntesi del planejament urbanístic vigent de la ciutat.

Aquest és un document informatiu sense valor normatiu. Per consultar el Text refós del PGOU en la seva versió aprovada l'any 2011 cliqueu a l'enllaç corresponent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-08-2018 13:46