Igualtat


Punts d'atenció

Per tal de fer efectius els drets de totes les persones, especialment en temes d'igualtat i contra les violències masclistes, l'Ajuntament del Masnou posa a disposició de la ciutadania els següents punts d'atenció:
 

SIAD, Servei d'Informació i Atenció a les Dones

SIAD, díptic informatiu

El SIAD és un servei públic generalista que té com a missió informar, orientar i assessorar, comptant amb professionals de treball social, psicologia i dret.

A qui s’adreça?
El servei del SIAD de l’Ajuntament del Masnou és destinat a totes les dones del Masnou.

Com accedir-hi
Visites concertades a siad@elmasnou.cat
Telèfon: 93 557 18 00

Horari i lloc d'atenció presencial

SIAD Dones
Plaça de la Igualtat, 1 (OAC).
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10 a 14h
Dimarts i dijous de 16 a 19 h

SIAD Jove (Espai Jove de Ca n’Humet)
Més informació: siad@elmasnou.cat

Objectius:

 • Oferir un servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.
 • Facilitar atenció psicològica i assessorament jurídic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.
 • Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a totes les dones que ho sol·licitin o quan es trobin en situacions de violència masclista.

Serveis

 • Informació, atenció i seguiment.
  Consisteix en fer la primera atenció i l’acollida a les dones que s’adrecin al servei, fer el seguiment dels casos i les derivacions internes o a serveis externs que siguin adients, coordinar les diferents prestacions i el conjunt del SIAD amb els serveis socials municipals i l’àmbit d’Igualtat.
   
 • Atenció psicològica.
  Consisteix en donar el suport psicològic i l’acompanyament emocional necessari per a la millora de les situacions vitals que originin la demanda.
   
 • Assessorament jurídic.
  Consisteix en oferir assessorament jurídic especialitzat per a les dones usuàries, bàsicament sobre temàtiques civils (separacions, divorcis, custodia, parelles de fet...), laborals i penals (violència masclista...).

Telèfons d’emergències

112 - Emergències

900 900 120 – Línia d’atenció a les dones en situació de violència (Generalitat de Catalunya)

016 – Delegació del Govern d’Espanya contra la violència de gènere

601 00 11 22 (WhatsApp) - Grup d’Atenció Víctima Mossos d’Esquadra

93 555 22 44 – Policia Local del Masnou

 

Servei d'Atenció Integral (SAI) LGBTI 

El SAI LGBTI és un servei especialitzat per sensibilitzar i informar sobre la diversitat pel que fa a l’orientació sexual i les identitats de gènere i prevenir l’LGBTI-fòbia.

A qui s’adreça?

A les persones que hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per identitat o expressió de gènere o per orientació sexual.

A les persones que necessitin assessorament o suport en els seus processos personals.

Als col·lectius, entitats o famílies que desitgin rebre informació sobre diversitat sexual i de gènere.

Com accedir-hi?
Demanant cita prèvia al telèfon 93 557 18 77 o a sai@elmasnou.cat.
També, a través d'aquesta adreça electrònica, podeu fer arribar les vostres consultes

Horari i lloc d'atenció presencial
Plaça de la Igualtat, 1. El Masnou (08320).
Dilluns, dimecres  i divendres, de 10 a 14 h.
Dimarts tarda: hores a convenir.

Objectius

 • Prevenir l’LGBTI-fòbia.
 • Donar resposta a les discriminacions que es donin al municipi.
 • Oferir informació, suport i acompanyament a les consultes de les persones en particular i la ciutadania en general.
 • Ser un espai de referència que reculli les inquietuds i necessitats que té el municipi i començar a donar-hi resposta.

Serveis que ofereix

 • Informació dels recursos existents i derivació a serveis i entitats especialitzats.
 • Assessorament i acompanyament a persones LGBTI i familiars, pels recursos especialitzats del territori. 
 • Suport, acompanyament i atenció psicològica especialitzada en situacions de possible discriminació, processos personals d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
 • Suport, acompanyament i atenció jurídica especialitzada en situacions de possible discriminació per raó d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
 • Assessorament i informació a professionals per entendre i/o abordar la discriminació per motius d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere. 
 • Tramitació de demandes administratives per LGBTI: Canvi de nom per a les persones trans* en la targeta sanitària, en la targeta que acredita el grau de discapacitat, en la targeta de transports i les que s’esdevinguin fruit de la necessitat.

Serveis d'igualtat

Servei d'informació, acollida i acompanyament
Ofereix informació general a la ciutadania sobre els recursos disponibles en situacions de discriminació per raó de gènere i orientació sexual. També sobre el conjunt d'actuacions que estableix la legislació vigent respecte a la violència envers les dones o sobre qualsevol altra forma d'assetjament o agressió. També dóna informació específica sobre les accions que es realitzen al municipi en les diferents campanyes de sensibilització, i sobre la prevenció i el treball per la igualtat. Alhora, rep la primera demanda de les dones en situació de dificultat, en fa la primera valoració i acull les derivacions dels serveis especialitzats.

Servei d'atenció psicològica
Està adreçat a totes aquelles dones que passen per una situació de dificultat en la qual és necessari suport emocional especialitzat. Aquestes dificultats poden estar motivades per crisis personals, alteracions de la salut, conflictes familiars, processos de separació, processos de dol o situacions de violència masclista, entre d'altres.
En aquest servei, s'ofereixen sessions de treball individualitzades en un espai especialitzat i confidencial.

Servei de suport a la infància
Està adreçat als infants de les usuàries del CIRD que viuen una situació familiar difícil i que poden tenir dificultats per adaptar-se a les circumstàncies, es realitza una intervenció professional i individualitzada adaptada al procés de cada infant, garantint-ne els drets i minimitzant els efectes no desitjats del moment que estan vivint.

Servei d'assessoria jurídica
Ofereix informació i assessorament jurídic especialitzat i presencial a les dones del municipi sobre qualsevol dubte o problema en referència a qüestions civils (separacions, divorcis, custòdia, parelles de fet, drets de família...), i també qüestions relacionades amb el dret laboral i penal (violència masclista, conflictes per propietats, assetjament, maternitat, etc.).

Accions de sensibilització

 • Donar resposta a les diferents demandes d'informació de la ciutadania per al foment de la igualtat de gènere.
 • Espais de dinamització per a dones.
 • Accions de sensibilització a infants, joves, famílies, alumnat, professorat i altres professionals.
 • Visibilització de les diades següents:
  • Dia Internacional de les Dones: 8 de març
  • Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia: 17 de maig
  • Dia d’Acció per a la Salut de les Dones: 28 de maig
  • Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones: 25 de novembre

El Masnou per la igualtat

El Masnou és un municipi compromès amb el foment de la igualtat entre les dones i els homes, així com amb l’eliminació de les desigualtats i l’eradicació de les violències masclistes.

A més, és una ciutat declarada 'Gay-friendly'. És, doncs, un municipi proactiu en el foment del respecte i la igualtat per als col·lectius LGTBI (lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals. Això suposa alhora empara legal, integració social i les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona i en tots els aspectes: econòmics, d'oci...

 

 

Agenda

Dc. 06
MAR
Comerç Amic
Fins Dg.01/AGOComerç Amic
Comerços del Masnou, vila educadora
Ds. 18
MAI
Taller: Autoestima i confiança personal
Fins Ds.18/MAITaller: Autoestima i confiança personal
Des de les 10:30 fins a 12:30
A la Sala de les Lletres de la Biblioteca Joan Coromines.
Dl. 20
MAI
Fins Dl.20/MAIServei d'acollida infantil Masnou Concilia
Des de les 09:00 fins a 14:00
Ds. 15
JUN
Taller: Mindfulness i meditació
Fins Ds.15/JUNTaller: Mindfulness i meditació
Des de les 10:30 fins a 12:30
A la Sala de les Lletres de la Biblioteca Joan Coromines.
Ds. 21
SET
Taller: L??art de prendre decisions
Fins Ds.21/SETTaller: L??art de prendre decisions
Des de les 10:30 fins a 12:30
A la Sala de les Lletres de la Biblioteca Joan Coromines.
Més activitats