Regidoria d'Acció Social

Encara que la nostra societat sigui una societat desenvolupada, rica en termes econòmics en comparació amb d'altres del món, hi ha situacions de marginació i de risc social que constitueixen una font important de desigualtat.

La política social ha d'actuar com a element equilibrador, repartint alguns dels recursos comunitaris entre la gent necessitada per pal·liar aquestes desigualtats. La lluita contra l'exclusió, la pobresa, la marginalitat, la fam o l'analfabetisme és l'objectiu principal d'aquestes polítiques.

 

Àmbits d'actuació:

 

 • Serveis socials bàsics de competència municipal i dels equipaments vinculats. 
 • Serveis i programes complementaris d’acció social.
 • Programes transversals de promoció social. 

 

Serveis socials bàsics

L'Equip Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament del Masnou està format per treballadores socials i educadores socials.

Les funcions dels serveis bàsics d'atenció social primària són:

 • Informació, orientació i assessorament.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc socials o d'exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
 • Aplicació de tractament de suport a persones, famílies o grups.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària (SAD).
 • Tramitació i seguiment de programes i prestació que requereixin la seva intervenció.
 • Treball social comunitari.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
 • Tramitació i gestió dels recursos a persones dependents i aplicació de la Llei de la dependència.

Els serveis socials de base disposen dels recursos següents:

 • Serveis d'atenció domiciliària i Teleassistència domiciliària.
 • Reserva d'habitació destinada a casos d'urgència social.
 • Centre Obert Maricel.

Drets civils

La missió de Drets Civils és la de gestionar la realitat del fet migratori i garantir la cohesió social del municipi, tot potenciant la inclusió dels nous vilatans.

Per tal d'endreçar i organitzar les accions de recepció i acollida municipal que es duen a terme des dels diferents àmbits municipals es va aprovar el Pla local de recepció i acollida (PRAM), on queda  recollit  el compromís de dotar als nous masnovins i masnovines de les eines imprescindibles per facilitar la seva autonomia i inclusió social a la vila, tot proporcionant l'accés a la informació bàsica i a l'ús normalitzat dels serveis i recursos que ofereix el municipi, a l'hora que promoure la participació i integració ciutadana dels nouvinguts.