Control sanitari de la xarxa d'aigua potable

L'empresa de subministrament de la xarxa municipal d'aigua potable al nostre municipi és Agbar (Societat General d'Aigües de Barcelona, SAU). Realitza periòdicament anàlisis físico-químiques i bacteriològiques de l'aigua dels seus abastaments, donant compliment a l'articulat del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, on s'indica que els gestors són els responsables de l'autocontrol de la qualitat de l'aigua de la seva pròpia part de l'abastament.

La distribució domiciliària d'aigua a la població amb garanties sanitàries requereix una actuació coordinada entre la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les empreses gestores del subministrament, que són els tres estaments als quals la legislació vigent dóna competències en matèria d'aigües de consum.

Analítiques de l'aigua de consum, any 2023

Analítiques de l'aigua de consum, any 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-07-2023 09:32