Regidoria de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible

Àmbits d'actuació

  • Protecció i millora del medi ambient urbà; comunicació i educació ambiental.
  • Sostenibilitat i eficiència energètica.
  • Abastament d’aigua potable.
  • Gestió dels usos autoritzats de les platges.
  • Impuls d’actuacions de desenvolupament sostenible.
  • Llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats).

Responsable polític