Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions en relació als habitatges públics de protecció en règim de lloguer per a joves i gent gran del Masnou de Torrent Vallmora, Salvador Espriu i c/ Ciutat Reial

Març 2018