Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en què proposa actuacions per a la construcció d'habitatge públic protegit de lloguer a la parcel·la situada al carrer de Montevideo

Gener 2018