2017-007 Proces-selectiu-per-cobrir-1 plaça de subaltern mitjançant- concurs oposció, promocio-interna

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-07-2020 09:28

2017-007 Proces-selectiu-per-cobrir-1 plaça de subaltern mitjançant- concurs oposció, promocio-interna

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat.