Grup d'Aficionats al Teatre del Masnou

Fomentar i difondre dintre de tots els àmbits socials de la vila, l'amor al teatre i aconseguir la disposició d'una sala de teatre digna per al Masnou, oberta a qualsevol manifestació artística d'àmbit local.
Donar suport i col·laborar amb altres institucions, grups o associacions, sempre que l'esperit dels presents Estatuts sigui compatible amb els de l'altre a altres societats.

 Grup d'Aficionats al Teatre del Masnou

Cr MARE DE DEU DE LOURDES N.0014 08320 - El Masnou

645939047

Montserrat Condeminas Bosch (Presidenta)

Imatges

Mapa

Última revisió 2021-07-02 09:54:42