Equipament de Proximitat Els Vienesos

Els Vienesos és un espai públic obert a tothom (joves, grans i infants) on es podrà participar en tallers, conferències, sortides culturals, exposicions, etc., que permetran que tothom es relacioni, fomenti les seves aficions, ampliï coneixements i formi part d'un projecte col·lectiu, amb unes característiques estructurals i funcionals definides, per a la dinamització sociocultural i l'acció comunitària.

Aquest equipament ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la millora de la comunitat, per fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat.

La sala de joc ofereix un espai de trobada especialitzat en el joc i la joguina que pretén educar els nois i noies en els valors del respecte i la tolerància, i desenvolupar-los la imaginació i creativitat.

Espais

  • Espai de trobada: un espai públic perquè usuaris en general i entitats es puguin trobar, fer activitats...
  • Sala d'exposicions: per exposar-hi les vostres obres.
  • Sala polivalent: conferències, xerrades, col·loquis, ball...
  • Aules taller.
  • Racó del joc: amb material lúdic, lligat al programa "Jugar i llegir", i també per a activitats puntuals.
  • Racó d'ordinadors: amb ordinadors multimèdia per a ús i consulta.

Capítol 5. Consell d'equipament

Art. 22. Consell d'equipament
L'equipament cívic de proximitat Els Vienesos comptarà amb un consell d'equipament, amb la composició, les funcions i les normes de funcionament que s'estableixen en aquest Reglament.

Carrer Segarra, 12 08320 - El Masnou

Dimarts, dimecres i dijous, de 16:30h a 20:30h Agost, tancat.

Imatges

Mapa

Última revisió 2024-02-13 08:33:22