El Consell Municipal de Promoció Econòmica vetlla pel suport al sector econòmic local

Última revisió 08-06-2020 09:44
05/06/2020

La sessió telemàtica del Consell Municipal de Promoció Econòmica del Masnou que ha tingut lloc 5 de juny ha tractat dues de les mesures destinades al sector econòmic per fer front a la crisi del coronavirus: el pla de reactivació social i econòmica, i les subvencions als establiments afectats per l’estat d’alarma. A més, l’Equip de Govern també hi ha presentat el Pla especial del port.

A la sessió, conduïda per l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidoria de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, s’hi ha presentat el Pla de reactivació social i econòmica, que, d’una banda, engloba les setanta mesures que ja s’han posat en marxa durant aquests mesos per fer front a la crisi de la COVID-19 i, de l’altra, apunta deu eixos de treball prioritari a partir d’ara. Es tracta d’un document que remarca aquells aspectes que són nous o tenen una especial rellevància en el sector a partir de la crisi. Alhora, ajusta les prioritats i recursos de cara als propers anys. S’ha recordat als membres del Consell que s’hi poden fer aportacions a través d’aquest enllaç.

Al final del document hi ha una part pressupostària. L’alcalde, ha parlat de “prudència en la despesa que es generi a partir d’ara des de l’Ajuntament”, ja que la crisi ha fet preveure una disminució d’ingressos per a aquest any. El batlle ha dit que “s’estan esperant suports econòmics per part d’administracions superiors” i que “les convocatòries d’ajuts tindran partides ampliables per poder donar resposta a les demandes de tots els sectors”.

En aquest sentit, la trobada també ha servit per explicar les convocatòries de subvencions del sector vigents, que han estat explicades per la regidora Sílvia Folch. Unes es destinen a establiments afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma i, les altres, per optar a les subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball. Aquestes darreres es van convocar prèviament a l’emergència sanitària per la COVID-19 i el còmput de terminis de la convocatòria s’ha reprès després de l’aixecament de la suspensió dels terminis administratius derivada de l’estat d’alarma. 

La que té per objectiu compensar les pèrdues quantificables del sector econòmic derivades de l’aplicació de l’estat d’alarma té un crèdit pressupostari inicial de 50.000 euros i consta de tres línies d’ajut diferents destinades al manteniment de l’activitat econòmica i l’ocupabilitat al municipi, així com a la despesa extraordinària feta per als materials de prevenció. La quantia màxima de cada ajut serà del 50% de la despesa total, amb un import màxim de 1.500 euros per ajut.

L’altra convocatòria d’ajuts per al foment de l’economia local fa anys que es fa i està dotada amb 52.000 euros. Engloba quatre línies d’ajut: inversions en locals, establiment i posada en marxa d'activitats empresarials, creació d’ocupació, i promoció comercial i digitalització. La quantia màxima d’ajut és la mateixa que en el cas anterior.

El darrer punt de l’ordre del dia ha estat el referent al Pla especial del port esportiu. El regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, ha exposat el procés que s’està duent a terme fruit de la finalització de la concessió actual. L’Ajuntament ha fet el primer pas per aprovar inicialment el projecte, que, ara, haurà de validar la Generalitat per tal que es pugui fer la nova licitació de la gestió de port.

La proposta feta per l’Ajuntament recull la voluntat de millorar la integració de la zona portuària en el municipi. En aquest sentit, se'n proposa la millora dels accessos, l’ampliació de les zones exclusives per a vianants, la construcció d’una gran plaça o la recuperació de les terrasses com a extensió dels establiments. Amb tot, s’ha recordat que es tracta d’un procés a llarg termini.

Les persones assistents s’han interessat per l’enquesta al teixit productiu, per conèixer com està afrontant la crisi i la tornada a l’activitat. També per l’activitat del portal telemàtic PE Respon. La facilitació en la tramitació dels ajuts ha estat una de les demandes dels assistents a la sessió i, precisament a través d’aquest portal, es podrà dur a terme la petició dels ajuts. També s’ha informat d’una de les mesures endegades recentment, el Punt COVID-19, que ofereix un acompanyament més personalitzat a les persones que necessitin tramitar algun tipus d’ajut i tinguin dificultat a l’hora de fer-ho.

La trobada ha acabat amb la projecció del vídeo dedicat al comerç local, una iniciativa per reforçar el sentiment de pertinença al Masnou que ha aplaudit aquest Consell.

El Consell Municipal de Promoció Econòmica del Masnou és un òrgan sectorial de participació ciutadana, amb caràcter informatiu, consultiu i assessor. Les seves competències, funcions i activitats es desenvolupen en l’àmbit del foment del desenvolupament socioeconòmic del territori, que té com a eixos principals la millora de l’ocupació, la consolidació del teixit empresarial, i la dinamització turística i comercial, així com totes aquelles iniciatives relacionades amb les entitats representatives dels sectors comercial, de restauració, empresarial i turístic del municipi.