Regidoria de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible

El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats humanes del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats, i es basa en el respecte i la sustentació de l'entorn natural.

L'Ajuntament no pot ni vol defugir la realitat, i és per això que treballa, i ho ha de seguir fent, per resoldre les necessitats immediates, però sense perdre mai de vista els masnovins i les masnovines del futur, que han de ser hereus d'un territori i d'una societat que  —a part de ben comunicada, amb prou habitatge i feina per a tothom, amb els serveis i els equipaments necessaris, etc.— ens dignifiqui com a poble i sigui fruit d'haver dut a terme aquest desenvolupament sostenible de què tant es parla. 

 


Cliqueu aquí per anar a la pàgina web del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

 

Àmbits d'actuació:

 

  • Protecció i millora del medi ambient urbà; comunicació i educació ambiental.
  • Gestió dels usos dels espais verds.
  • Sostenibilitat i eficiència energètica.
  • Abastament d’aigua potable.
  • Gestió dels usos autoritzats de les platges.
  • Impuls de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. 
  • Llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats).

 

Responsable polític

Tècnics municipals

Tècnica de Medi Ambient : Anna Aragay

Oficines

Seu de la regidoria de Medi AmbientPasseig de Prat de la Riba, 108320 - El MasnouTel. 93 557 17 00mediambient@elmasnou.catHorari De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.