Unanimitat al Ple a favor d'un pla de reindustrialització per a la fàbrica de l'antiga Dogi

Última revisió 26-09-2022 10:43
23/09/2022

Aquesta declaració institucional s'ha aprovat en una de les sessions plenàries més breus de la legislatura

El Ple municipal del Masnou celebrat ahir, 22 de setembre, va aprovar per unanimitat una declaració institucional que sol·licita “mesures urgents per a l’aprovació d’un pla de reindustrialització de la fàbrica tèxtil que pertany a Nextil Group (antiga DOGI)”. La planta masnovina va tancar definitivament el 29 de juny i va deixar sense feina la setantena de persones que hi treballaven.

La declaració institucional, presentada per Cs a través del seu portaveu, Frans Avilés, demana al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya “que formuli un pla concret de reindustrialització per al Masnou que tingui, entre altres objectius, la recerca d’algun operador industrial que pugui instal·lar-se a la fàbrica i que pugui subrogar el nombre més gran de treballadors que sigui possible”. A més, i encara dirigint-se al Govern català, insta a l’agilització de l’aprovació del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 i que s’incrementi la presència de representants dels municipis a la taula de treball d’aquest pacte. El text també s’adreça al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, per tal que “fomenti una inversió al Masnou, tant en infraestructures industrials com en iniciatives empresarials productives per a les instal·lacions que encara són de Nextil Group”. Finalment, la declaració trasllada la solidaritat del consistori al Comitè d’Empresa i afirma que l’Ajuntament facilitarà la reindustrialització de la fàbrica per tal de crear noves oportunitats laborals per a les persones que han perdut la feina.

Tal com va recordar Maria Llarás, quarta tinenta d’Alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, el tancament de la fàbrica es va produir sense avís, tot i que el comportament previ de l’empresa indueix a sospitar que feia temps que el preparava. En aquest sentit, Llarás va citar el trasllat de maquinària a Guatemala i que els treballadors hagin explicat que s’havien rebutjat comandes per manca de material. “Aquesta decisió va suposar, malauradament, l’acomiadament de 70 persones molt especialitzades en el sector tèxtil; algunes de les quals, amb edats avançades”, lamentava la regidora, que va detallar les accions que ha estat duent a terme l’Ajuntament en coordinació amb la Generalitat de Catalunya i el Comitè d’Empresa per atendre les persones que s’han vist abocades a l’atur i per trobar-los sortides laborals. Com a novetat, va anunciar que “el Servei Local d’Ocupació està intercedint amb una empresa tèxtil del Vallès Oriental que està interessada a contractar teixidors i teixidores perquè ha obert una nova planta de producció”.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va intervenir just abans de la votació per apuntalar l’explicació de Llarás i va citar reunions amb organismes com Acció o l’Institut Català de Finances, entre d'altres, així com amb el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i amb el mateix conseller, Roger Torrent. “Estem en contacte permanent per donar suport als treballadors en situació d’atur i, alhora, per trobar una solució que permeti desenvolupar aquesta zona industrial del municipi i crear-hi nous llocs de treball”, va resumir Oliveras. Aquesta va ser la darrera intervenció d’un Ple excepcionalment breu, que amb prou feines va durar una hora. “És el primer després de l’aturada de l’estiu”, va precisar el batlle, tot preveient “que es tractarà força més matèria en el proper”, el del mes d’octubre.

Audiència pública

Com és habitual, mitja hora abans de l’inici de la sessió plenària va tenir lloc l’Audiència pública prèvia, que se celebra sempre que hi hagi ciutadans o ciutadanes disposats a plantejar-hi alguna qüestió. En aquesta ocasió van ser dos. Va començar una veïna que va llegir un “manifest a favor dels gossos”. Es va queixar “del pedregar” en què s’ha convertit la platja per a gossos, un lloc que va qualificar de perillós per la manca de sorra, i també va considerar que “els pipicans no són útils per a tots els gossos”. Va demanar que s’estableixi un horari per passejar els gossos a les platges del municipi, de 6 a 11 h i de 18 a 23 h, i que s’habiliti una porció de la platja d’Ocata per als gossos. Va respondre-li l’alcalde, explicant que el Masnou va ser un dels primers pobles a crear una platja per a gossos, si bé va admetre “que ha quedat obsoleta per la pèrdua de la sorra” i va entomar “el repte de buscar un nou espai”. Va citar el projecte que està preparant l’Ajuntament per crear un espai per a gossos al parc de Vallmora. “Esperem poder donar una resposta satisfactòria al més aviat possible a les seves demandes”, va concloure l’alcalde.

La segona intervenció la va protagonitzar un veí que va demanar que la zona verda d’estacionament que entra en vigor el 30 de setembre sigui gratuïta per als residents del Masnou, recordant que això s’havia sol·licitat prèviament a través d’una instància acompanyada d’unes tres mil signatures. El regidor de Mobilitat, Albert Alfaro, va concretar que repetiria els arguments que ja s’havien exposat en la resposta oficial a la instància. Va detallar que s’està aplicant “un acord del Ple”, l’establiment d’una prova pilot “que té l’objectiu de facilitar l’aparcament dels vehicles dels veïns i veïnes a canvi d’un preu simbòlic”. “Hem de comprovar si s’aconsegueix aquest objectiu”, va reblar el regidor, si bé el veí va tornar a demanar la paraula per dir que no s’havia respost la seva demanda.

Ordre del dia i votacions del Ple municipal

- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de juliol de 2022.

S’aprova.
 

- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

- Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al segon trimestre de 2022 i càlcul del període mitjà de pagament.

- Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2022 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

- Aprovació inicial de l'expedient 15/2022 de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria.

S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs) i 7 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).
 

- Resolució, al·legacions i aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal (ROM).

Punt retirat de l’ordre del dia.
 

- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Masnou i Alella.

S’aprova, amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).
 

- Verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Cs i CUP) i 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units).
 

- Primera pròrroga del conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei en matèria de recollida i transport de residus municipals.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 en contra (Fem Masnou i CUP).
 

- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.
 

- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
 

- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per sol·licitar mesures urgents per a l'aprovació d'un pla de reindustrialització de la fàbrica tèxtil que pertany a Nextil Group (antiga DOGI).

S’aprova per unanimitat.

Retransmissió del Ple del 22 de setembre del 2022.
Retransmissió del Ple del 22 de setembre del 2022.

Vídeos

Ple ordinari del dia 22 de setembre de 2022

Audiència prèvia del dia 22 de setembre de 2022