Obert el termini d'inscripció de les entitats col·laboradores en la línia de subvencions d'activitats extraescolars

Última revisió 15-07-2021 08:52
14/07/2021

Les entitats que s'hi vulguin presentar tenen deu dies hàbils des de la publicació de la notícia a la pàgina web municipal

L’Ajuntament ha obert el període d’inscripció d’entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància i l’adolescència corresponents a la línia 2: activitats extraescolars. El termini per a la presentació és des del 15 de juliol i fins el 28 de juliol, un cop queda publicat el termini al web municipal i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, eficàcia i eficiència.

Les entitats interessades a participar en el procediment han de complir totes les condicions detallades a les bases de la convocatòria i presentar la corresponent sol·licitud de forma telemàtica al Registre general de l’Ajuntament del Masnou, mitjançant el formulari normalitzat i acompanyat de la documentació necessària, tal com s’especifica a la base quarta de les bases de la convocatòria.

Un cop feta la valoració de les sol·licituds, es procedirà a signar els convenis corresponents amb cada entitat o empresa per a esdevenir col·laboradores en la gestió de subvencions per la igualtat d’oportunitats de la infància i la adolescència, línia 2, activitats extraescolars.

Les bases que regulen aquests ajuts van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament del Masnou en data 18 de març de 2021 per unanimitat. Aquesta subvenció forma part de tres línies d’ajuts amb què es vol fomentar la igualtat d’oportunitats entre infants i joves per part de l’Ajuntament del Masnou. En concret, aquesta línia és tota una novetat en les ajudes que es destinaven fins ara per part del consistori a infants i joves i pretén seguir garantint els drets d'aquest col·lectiu, atenent la diversitat i fomentant la igualtat d’oportunitats i l’accés a l’educació en valors per mitjà de les activitats extraescolars.

obert el termini d'inscripció de les entitats col·laboradores en la línia de subvencions d'activitats extraescolars
obert el termini d'inscripció de les entitats col·laboradores en la línia de subvencions d'activitats extraescolars