El Ple aprova subvencions per fomentar la igualtat d'oportunitats d'infants i adolescents

Última revisió 22-03-2021 08:18
19/03/2021

La sessió de març també dona llum verda a l’adhesió del Masnou a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de les Persones Grans

El Ple municipal celebrat telemàticament ahir, 18 de març, va aprovar per unanimitat les bases per atorgar subvencions que fomentin la igualtat d’oportunitats de la infància i l’adolescència.

“Les famílies podran demanar, amb una única instància, tres línies d’ajuts que volen fomentar la conciliació familiar, facilitar l’accés al lleure i a les activitats educatives i ajudar en l’adquisició de llibres”, va explicar Sergio González, regidor de Cicles de Vida. En definitiva, aquestes subvencions tenen com a objectiu principal garantir “els drets d’infants i adolescents, atenent la diversitat i fomentant la igualtat d’oportunitats i l’accés a l’educació en valors independentment de la situació socioeconòmica de les famílies”, resumia González.

La primera línia estableix ajuts per facilitar la participació d’infants i adolescents en activitats d’estiu; és a dir, les dels casals. La segona és una novetat. Subvencionarà activitats extraescolars. La tercera ajudarà en l’adquisició de llibres de text. Aquesta última inclou ajuts per a la compra de llibres digitals i dispositius electrònics. A més, i en incorporar-s'hi una esmena de la CUP, s’hi han afegit subvencions a les famílies per garantir la connexió a Internet dels infants i joves. “Pots accedir a un portàtil subvencionat, però si no tens connectivitat és poc més que una màquina d’escriure”, va exemplificar Fèlix Clemente, portaveu de la CUP.

I és que, tot i l’aprovació per unanimitat, es van presentar diverses esmenes a la proposta inicial de l’Equip de Govern. La CUP va presentar-ne dues. Es van incorporar al text, raó per la qual no es van haver de votar. A més de la que ja s’ha esmentat, referent a garantir la connexió a Internet, també es va afegir de forma explícita que la línia d’ajuts a activitats extraescolars inclogui “el reforç educatiu com a activitat subvencionable”, en paraules de Clemente. Per al cupaire, “el seguiment i el reforç educatiu és necessari per a l’assoliment dels objectius del currículum acadèmic i per minimitzar l’abandonament escolar, especialment en l’alumnat d’ESO”.

L’altre grup que hi va presentar esmenes va ser Fem Masnou. En aquest cas, però, es van rebutjar, amb els 12 vots en contra de l’Equip de Govern (ERC i PSC). Els grups de l’oposició (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP) van emetre 9 vots favorables. Fem Masnou proposava canvis que ampliaven i detallaven molt més la documentació que s’exigirà a les entitats col·laboradores que organitzin activitats d’estiu per tal que siguin subvencionables. Segons Neus Villarrubia, portaveu de Fem Masnou, caldria “completar el llistat de la documentació justificativa”. En concret, que se sol·licitin els mateixos requisits “que la Generalitat demana a qualsevol entitat que vulgui realitzar un casal”.

Sergio González va respondre que “molts dels punts que es volen incorporar es poden afegir a la convocatòria de les entitats; ara estem parlant de les bases generals adreçades a les famílies”. Es va mostrar predisposat a incorporar en la convocatòria la documentació que acrediti que els treballadors i treballadores dels casals no tenen contractes precaris. En canvi, va considerar que alguns dels punts proposats per Fem Masnou podien provocar que molts dels casals organitzats per algunes entitats, com les esportives o les associacions de famílies d’alumnes, quedessin exclosos de les subvencions. “Podem recollir a la convocatòria molts punts dels que es proposen, per evitar la precarització laboral de l’educació en el lleure, però n’hi ha d’altres que són contradictoris amb la realitat del municipi. Hauríem de seure per no perjudicar activitats i projectes de moltes entitats, a les quals podríem tancar les portes”, va avançar el regidor.

Neus Villarrubia es va mostrar contrariada en considerar que González es feia enrere respecte al que, segons va afirmar, s’havia compromès prèviament: “Asseguraves que tot el que proposàvem es podria incloure a la convocatòria; ara dius que algunes sí i d’altres no. Podem seure a parlar del que no acabes de veure clar, però podries acceptar a les bases allò que sí que veus amb bons ulls”. A més, va expressar desconfiança respecte a la inclusió de les peticions del seu grup a la futura convocatòria: “Volem que consti a les bases, perquè és ara el moment del procés en què l’oposició té capacitat d’incidència”.

En el torn d’intervenció, Romà López, portaveu de JxCAT-Units, va sumar-se a aquesta reticència, tot i que va votar a favor de l’aprovació de les bases: “Fem un vot de confiança, perquè no sabem si podrem incidir en el moment d’elaborar la convocatòria”. Tot i admetre que l’Equip de Govern envia a l’oposició els esborranys de les convocatòries abans d’aprovar-les, “algunes de les propostes que fem no s’acaben recollint”, lamentava López tot plantejant “que es puguin debatre a les comissions informatives o juntes de portaveus i tancar els textos en comú”. En aquest sentit, abans de la votació de l’esmena, l’alcalde, Jaume Oliveras, va recordar que l’aprovació de les convocatòries és competència de la Junta de Govern Local, però que l’executiu s’ha compromès a recollir aportacions de l’oposició. “En aquest cas, faríem el mateix”, va avançar.

En el tancament del debat, Villarrubia va expressar una altra queixa més genèrica sobre la conducta de l’Equip de Govern. Al seu parer, rebutja propostes del seu grup que més endavant incorpora en altres iniciatives. Va posar com a exemple els ajuts a les activitats extraescolars. “Celebrem que el Govern camini en aquesta direcció, però per què segueixen aquesta estratègia? Tenen por que siguem alternativa de govern?”. “Això diu molt de la seva manera de fer política. Malgrat això, com que nosaltres no som sectaris i posem sempre els interessos de la ciutadania per davant de les estratègies de partit, votarem a favor de les bases”, va reblar Villarrúbia.

Al seu torn, el regidor de Cicles de Vida, Sergio González, va tancar aquest debat agraint la col·laboració de la Fundació La Calàndria. L’entitat va aportar recursos que es van sumar als que va mobilitzar l’Ajuntament l’estiu passat per subvencionar els casals d’estiu Fakaló a tots els infants del municipi. González també va posar en valor la feina feta per l’equip tècnic del consistori i per les entitats que van organitzar-los, tenint en compte les dificultats provocades per la pandèmia i la necessitat de dur-los a terme després de més de tres mesos de confinament domiciliari.

Envelliment actiu i saludable

El Masnou sol·licitarà la seva adhesió a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de les Persones Grans, que impulsa l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Així ho va decidir ahir el Ple, en aprovar la proposta de l’Equip de Govern amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

L’objectiu d’aquesta iniciativa mundial és afavorir que els municipis incorporin la perspectiva de l’envelliment actiu en la planificació municipal, amb polítiques, serveis i estructures que permetin a les persones grans viure de forma digna, tenir una bona salut i participar de forma plena en la societat. “Adherir-nos-hi facilitarà la implementació d’aquestes polítiques i ens permetrà beneficiar-nos de l’experiència prèvia d’altres municipis”, va explicar Sergio González, regidor de Cicles de Vida.

Va afegir que, en paral·lel, l’Ajuntament ja ha sol·licitat suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a l’elaboració d’una diagnosi i un pla d’acció per a la implementació del projecte al Masnou. González va posar sobre la taula l’envelliment demogràfic del Masnou i el fet que es preveu que aquest fenomen vagi a més en les properes dècades. Va matisar, però, que el municipi no parteix de zero, sinó que des de fa anys proporciona serveis per a la gent gran i duu a terme projectes per a aquest col·lectiu, com les millores fetes als casals, els programes específics de serveis socials o la posada en marxa d’activitats culturals, esportives i lúdiques per a la gent gran.

Fèlix Clemente, portaveu de la CUP, va justificar la seva abstenció en entendre que la proposta “és declarativa, està buida, no té gaire contingut”. Amb tot, va valorar positivament la inclusió a la xarxa i la sol·licitud de suport tècnic a la Diputació, “però tampoc no hem vist que hi hagi accés a finançament per implementar polítiques”, va criticar.

Audiència pública

Abans de la sessió plenària va tenir lloc l’Audiència pública prèvia al Ple, que des de fa mesos se celebra també de forma telemàtica sempre que alguna persona o entitat hagi presentat una instància amb preguntes o assumptes que vol plantejar.

En aquesta ocasió ha estat un veí del carrer de Josep Pla qui va presentar una bateria de preguntes vinculades a la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística (PGOU) al sector de Can Bernades, aprovada al Ple del 18 de febrer.

El veí va expressar preocupació sobre la modificació i diverses preguntes sobre les polítiques d’habitatge de protecció oficial al Masnou i, en concret, sobre els 39 habitatges protegits que es preveu construir a la zona arran d’aquesta modificació del PGOU. Les qüestions, molt concretes, anaven des de l’ocupació real de l’habitatge protegit al Masnou, fins als terminis previstos en la creació de nous habitatges, passant pels preus de venda i la seva diferència amb els del mercat lliure.

Ricard Plana, tercer tinent d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme i Obres, va avançar que moltes de les preguntes s’adreçarien als serveis tècnics i es va mostrar obert a reunir-se amb el veïnat per explicar la modificació. Sí que va concretar que actualment el Masnou compta amb 110 habitatges de protecció oficial finalitzats. A més, n'hi ha 143 en procés de construcció i 95 amb el planejament finalitzat, sense comptar els que es preveuen fer a Can Bernades. Va expressar la dificultat de preveure calendaris de construcció i va lamentar que sovint aquesta fase queda fora del control dels ajuntaments, en part perquè no tenen accés a prou finançament per poder construir-ne.

Maria Llarás, quarta tinenta d’Alcaldia i regidora d’Habitatge, també va dir que s’ampliaran les respostes amb la participació dels serveis tècnics, si bé va concretar que estan totalment ocupades dues de les tres promocions d’habitatges de protecció oficial que estan en ús. Només consten alguns pisos buits en una d’elles. “Estem lluitant per tal que s’adjudiquin ràpidament”, va afirmar.

Altres punts del Ple

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari del 18 de febrer de 2021.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 187, de data 11 de febrer de 2021, de l’aprovació de la modificació dels festius d’obertura comercial 2021.

S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP). Són 20 vots perquè en la votació d’aquest punt es trobava absent el regidor Romà López, de JxCAT-Units.

5. Modificació del representant municipal del PSC al Consell de Promoció Econòmica.

S’aprova amb 17 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs) i 4 abstencions (JxCAT-Units i CUP).

6. Aprovació inicial de la carta de serveis del servei municipal d’Habitatge.

S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 3 en contra (Fem Masnou) i 4 abstencions (JxCAT-Units i CUP).

8. Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de la Beca de recerca local del Masnou.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs) i 4 abstencions (JxCAT-Units i CUP). Prèviament, es van rebutjar dues esmenes presentades per la CUP, amb 12 vots en contra (ERC i PSC), 7 a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 2 abstencions (Cs).
 

10. Aprovació de la modificació de l’annex 1 del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa Casas, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs) i 4 abstencions (JxCAT-Units i CUP).

11. Aprovació provisional del Pla especial de patrimoni de l'edifici situat al carrer de Barcelona, núm. 16.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).

12. Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

13. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

14. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT per adherir-nos com a municipi a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).

S’aprova, amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 en contra (Cs).

15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en suport dels Mossos d’Esquadra, Policies Locals i el conjunt de forces i cossos de seguretat.

Es rebutja, amb 16 vots en contra (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 5 a favor (PSC i Cs).

 

16. Moció presentada d’urgència pel Grup Socialista PSC-CP del Masnou contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt.

S’aprova per unanimitat. Prèviament, se n’havia aprovat la inclusió d’urgència a l’ordre del dia del Ple també per unanimitat.

 

 

Ple del 18 de març del 2021.
Ple del 18 de març del 2021.

Vídeos

Ple ordinari del dia 18 de març de 2021

Audiència prèvia del dia 18 de març de 2021