El Ple redueix el cànon de les guinguetes i els permet ampliar l'horari

Última revisió 22-06-2020 09:57
19/06/2020

En la sessió del juny també s’acorda la cessió de sòl municipal per a la construcció d’habitatge protegit

El Ple municipal del mes de juny, celebrat ahir al vespre de forma telemàtica, va modificar alguns aspectes del contracte que regula la instal·lació de guinguetes a la platja i la seva explotació. Els canvis impliquen la reducció del cànon que han de pagar a l’Ajuntament els titulars de l’explotació, així com l’ampliació de l’horari d’obertura. La proposta es va aprovar amb 12 vots a favor (ERC i PSC), 9 vots en contra (Fem Masnou, Cs i CUP) i 3 abstencions (JxCAT-Units).

La sessió plenària de juny també va donar llum verda a la cessió gratuïta de dos terrenys municipals per a la construcció d’habitatge protegit a la plaça del Duc d’Ahumada i a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. La proposta va rebre 17 vots favorables (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs), 1 vot en contra (CUP) i 3 abstencions (JxCAT-Units). Aquesta cessió estava prevista al conveni signat el desembre del 2018 per l’Ajuntament del Masnou i l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de promoure la construcció d’habitatges protegits al municipi.

La videoconferència a través de la qual es va celebrar el Ple va patir ahir problemes tècnics, que van obligar a interrompre la sessió plenària durant prop d’una hora, des de les 19.30 i fins a les 20.30 h, aproximadament. Finalment, es van solucionar les disfuncions, es va reprendre el debat i es va poder completar l’ordre del dia. Es preveu que aquesta sigui la darrera sessió plenària que se celebra de manera telemàtica a causa de la pandèmia de la COVID-19. Així, s’espera que el Ple que s’ha de celebrar el 16 de juliol es dugui a terme de manera presencial, a l’Ajuntament.

Guinguetes

Els canvis aprovats en les concessions de les guinguetes signifiquen una reducció del cànon que han d’abonar a l’Ajuntament. D’una banda, no abonaran la part proporcional dels dies que han estat tancades a causa del confinament de la població decretat per l’estat d’alarma. De l’altra, i pel que fa als dies que han durat les fases 1, 2 i 3 del desconfinament, es redueix el cànon en un 70%. A partir de l’etapa de represa o de “nova normalitat”, que s’espera que s’allargui la resta de la temporada, es redueix el cànon un 50%. A més, les guinguetes abonaran la quantitat corresponent en finalitzar la temporada i no en els terminis que preveia el contracte original.

L’altre canvi que es va aprovar ahir és que se’ls permet tancar una hora més tard. Així, de diumenge a dijous podran obrir fins a les 2 de la matinada. Els divendres, dissabtes i vigílies de festius, fins a les 3 de la matinada. Amb tot, durant la darrera hora no podrà haver-hi cap tipus de música, amb l’objectiu de fer compatible l’activitat de les guinguetes amb el descans dels veïns i veïnes.

Cristina Ramos, tercera tinenta d’alcaldia i regidora de Medi Ambient, va explicar que la proposta sorgeix d’una petició feta pels concessionaris, per fer front a la caiguda d’ingressos que els ha generat la pandèmia de la COVID-19 i el confinament de la ciutadania durant l’estat d’alarma: “Van manifestar que si no es variaven les condicions, es dificultaria molt el manteniment econòmic i financer de les guinguetes”. Ramos va argumentar que aquests establiments presten “un servei públic molt apreciat per la ciutadania”, i va subratllar, a més, el fet que instal·len lavabos a les platges, que poden utilitzar totes les persones, independentment de si consumeixen o no a les guinguetes. La regidora, en resposta a les intervencions de l’oposició, va explicar que els concessionaris van plantejar la possibilitat de tancar les guinguetes si no es feien canvis.

Frans Avilés, portaveu de Cs, va ser una de les veus més crítiques envers la proposta en anunciar el vot en contra del seu grup. Va preguntar-se si l’aprovació de la rebaixa dels cànons no tindria “conseqüències legals, tenint en compte l’informe contrari d'Intervenció i Secretaria, que diuen que no procedeix la rebaixa”. “Haurem de posar aquest acord en coneixement del Tribunal de Comptes”, va afegir. Segons va dir Avilés, tant Intervenció com Secretaria recordaven que l’explotació de les guinguetes es fa “a risc i ventura” dels concessionaris. Va admetre, amb tot, que la diagnosi d’ambdós òrgans municipals “és preceptiva, però no vinculant”. “La decisió més fàcil és rebaixar el cànon perquè els guinguetaires estiguin contents, però hem de defensar l’interès general dels ciutadans del municipi”, continuava Avilés, tot qüestionant que es produeixi un descens real dels ingressos de les guinguetes durant els mesos de juliol i agost. Va dir que també es pot esperar un augment de públic local si enguany hi ha més masnovins i masnovines que no fan vacances fora del municipi.

Isa Redaño va parlar en nom de Fem Masnou, un altre dels tres grups que van votar-hi en contra. Va esgrimir també la posició contrària d’Intervenció i Secretaria envers la proposta i va fer una pregunta retòrica: “Quan les guinguetes tenen estius extraordinaris, amb molts guanys, hem apujat els cànons?” Tot seguit, va respondre: “Privatitzen guanys i socialitzen pèrdues.” A més, va denunciar “les condicions precàries” amb què, segons va dir, les guinguetes contracten joves del municipi. “Valentia seria voler acabar amb aquesta situació de precarització del treball dels joves”, va reblar.

Fèlix Clemente, portaveu de la CUP, va completar les intervencions contràries a la proposta: “El que més sobta és que es doni per fet que tindran menys ingressos que altres anys, sense saber les xifres d’altres anys.” “Un dels arguments –continuava Clemente– és que hi haurà més gent que necessitarà utilitzar els lavabos; aleshores, es pot esperar que hi haurà més gent que consumirà a les guinguetes i que la temporada acabi sent igual o millor que altres anys”. Clemente plantejava si no tindria “més sentit” esperar els resultats del final de la temporada per calcular els cànons. A més de plantejar arguments emprats per Cs i Fem Masnou, el portaveu de la CUP va demanar que es retirés la proposta del Ple i es reformulés, cosa que no es va fer, ja que es va acabar aprovant.

Per contra, Ernest Suñé, portaveu del PSC, va intervenir en el debat per defensar el vot afirmatiu del seu grup a la proposta del Govern. Va respondre al portaveu de Cs que “defensar l’interès general és garantir que es prestarà un servei apreciat per la ciutadania”. “No sé si no votar a favor de la proposta hauria impedit que aquest estiu hi hagi guinguetes, però hauria estat un element en contra”, va raonar. “El que toca en aquest moment és garantir els serveis i les mesures per recuperar una certa normalitat i facilitar l’activitat, com s’ha fet amb l’ampliació de terrasses i altres iniciatives per a altres establiments i empreses”, va afegir.

El grup municipal de JxCAT-Units, que es va abstenir i no va fer cap intervenció sobre aquest assumpte.

Altres punts del Ple

- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 21 de maig del 2020
S’aprova.

- Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

- Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

- Donar compte de l’informe d’Intervenció respecte del seguiment del primer trimestre del pressupost 2020.

- Proposta presentada per JxCAT-Units per a la tramitació per iniciar l’agermanament amb el municipi de Leucate.
S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

- Contesta de l’Equip de Govern als precs i preguntes de la sessió anterior.

- Moció presentada per Fem Masnou pel canvi en les comercialitzadores d’energia dels equipaments i dependències municipals.
S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 5 abstencions (PSC i Cs).

- Moció presentada per JxCAT-Units per a l’adhesió a l’acord nacional per a l’agenda 2030 a Catalunya.
S’aprova, amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units, PSC i CUP) i 2 abstencions (Cs).

- Declaració institucional presentada per JxCAT-Units a favor del manifest FEDAIA per destinar més recursos a la infantesa.
Es retira la proposta.

- Declaració institucional presentada per Cs per preserva fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial provocada per la crisi de la COVID-19.
S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

- Declaració institucional presentada per PSC i ERC sobre el cessament de l’activitat industrial de Nissan a Catalunya.
S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 en contra (CUP).

- Declaració institucional presentada per Fem Masnou per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al Masnou.
Es retira la proposta.

- Proposta d’urgència. Declaració institucional presentada pel PSC per demanar a la Generalitat que aixequi la suspensió del ajuts al lloguer per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
S’aprova, en primer lloc, la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 en contra (CUP).
S’aprova, en segon lloc, la proposta, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

- Proposta d’urgència. Declaració institucional presentada per ERC en commemoració del 28-J, Dia Internacional de l’Alliberament o l’orgull LGTBI.
S’aprova, en primer lloc i per unanimitat, la inclusió de la proposta a l’ordre del dia.
S’aprova, en segon lloc, la proposta, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

Ple telemàtic del 18 de juny del 2020.
Ple telemàtic del 18 de juny del 2020.

Vídeos

Ple ordinari del dia 18 de juny de 2020