El Ple aprova el nou contracte de jardineria

Última revisió 08-01-2021 09:24
28/12/2020

S’adjudica a l’empresa CESPA, amb una despesa total per a tres anys de 2 milions d’euros (IVA inclòs)

El Ple municipal ha aprovat, en la sessió extraordinària celebrada de forma telemàtica dimecres passat, 23 de desembre, l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat. El contracte s’ha adjudicat a l’empresa CESPA, que és la que ha obtingut la millor puntuació. Té una durada de tres anys i s’ha adjudicat amb un import total de 2.026.281,38 euros (IVA inclòs).

La proposta es va aprovar amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 4 en contra (Fem Masnou i CUP) i 1 abstenció (JxCAT-Units). Dos dels tres membres de JxCAT-Units, Romà López i Ivan Ollé, es van absentar d’aquesta sessió extraordinària, que només va comptar amb aquest punt en l’ordre del dia. De fet, la proposta d’adjudicació d’aquest contracte es va retirar de l’ordre del dia del Ple ordinari de desembre, celebrat el dia 17, perquè alguns grups van demanar més temps per estudiar-la. En concret, s’ha adjudicat el lot 1, que inclou tots els serveis descrits anteriorment. En queda fora el servei d’esporga de l’arbrat, que constitueix el lot 2.

Sílvia Folch, primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge, va exposar la proposta d’adjudicació. El nou contracte “respon millor a les necessitats del municipi”. Contempla un “increment del personal del servei de jardineria, que s’amplia a 12 treballadors i treballadores” i també “preveu millores en els materials i els consumibles destinats a la xarxa de reg, la gestió de plagues, la reposició de plantes i els tractaments fitosanitaris”, va detallar Folch abans de subratllar que els nous plecs “inclouen per primera vegada el control de qualitat del servei, amb paràmetres avaluables periòdicament”.

Amadeu Quintana, de Fem Masnou, va ser l’únic regidor de l’oposició que va prendre la paraula per valorar la proposta. Fèlix Clemente, portaveu de la CUP, va intentar intervenir, però no ho va poder fer per problemes amb la connexió telemàtica. L’alcalde, Jaume Oliveras, va traslladar al Ple allò que Clemente volia expressar, que la CUP hi votava en contra perquè no està d’acord amb l’externalització de la gestió de serveis municipals.

Quintana va criticar que “l’oferta econòmica acabi decidint l’empresa adjudicatària, i només per una diferència de 765 euros a l’any més IVA respecte a la segona”. Això, segons Quintana, “va en detriment dels drets econòmics i laborals de les persones treballadores”. “Reflexionin per tal que el tema econòmic deixi de ser determinant”, va pregar. Alhora, va retreure a Ernest Suñé, segon tinent d’Alcaldia, que, en contra del que defensava el setembre del 2018, segons recordava Quintana, no s’aprofiti “l’oportunitat única de municipalitzar el servei”. “Ara que és regidor d’Impuls de Serveis Públics, no toca”, va retreure-li. “En defensa de la recuperació de la gestió directa dels serveis municipals, no podem donar suport a la seva proposta”, va concloure el regidor de Fem Masnou.

Ernest Suñé, segon tinent d’Alcaldia i regidor d’Impuls dels Serveis Públics, va respondre que aquest servei “és susceptible de ser municipalitzat i incorporat a les funcions de la nova empresa [municipal], quan arribi el moment i si el Ple així ho decideix”. “Estarem encantats”, va dir en referència a la municipalització de la gestió dels serveis de jardineria. “Mentre no sigui així, hem de garantir que el servei es presti amb tota normalitat”, va afirmar. Quintana, al final del debat, va expressar la disposició del seu grup a col·laborar per assolir aquest objectiu. A banda, Suñé va agrair en la seva intervenció la feina feta per la regidora Folch i els serveis tècnics, i va afegir que els plecs han incorporat millores “consensuades amb molts grups”.

Per tancar el debat, Sílvia Folch va detallar que era cert que l’oferta econòmica havia decantat la balança a favor de CESPA, però per molt poca diferència: “Tots els ítems han obtingut una puntuació molt igualada”. “S’ha fet un esforç tècnic per no premiar especialment l’oferta econòmica”, va afirmar, per explicar que en la resta de valoracions, vinculades a la qualitat del servei, entre altres factors, les dues empreses finalistes –una tercera va ser exclosa per defectes en la presentació de la documentació- van obtenir una puntuació molt igualada. De fet, en total, CESPA ha aconseguit 100 punts, mentre que l’oferta de la segona empresa (TALHER) ha estat valorada amb 99,98 punts. Aquestes 2 centèsimes de diferència són les corresponents a la diferència entre les ofertes econòmiques.

Captura de pantalla del Ple telemàtic del 23 de desembre del 2020.
Captura de pantalla del Ple telemàtic del 23 de desembre del 2020.

Vídeos

Ple extraordinari i urgent del dia 23 de desembre de 2020