El Consell Escolar crea una comissió per facilitar la transició de l'alumnat quan canvia d'etapa educativa

Última revisió 24-02-2022 10:48
23/02/2022

La darrera sessió d’aquest òrgan participatiu anuncia que les jornades d’orientació “(In)forma’t” tindran lloc els dies 24 i 25 de març

El Consell Escolar Municipal celebrat ahir, 22 de febrer, de forma telemàtica, va constituir la Xarxa de Transicions Escolars, una comissió que s’encarregarà de facilitar els canvis entre etapes educatives. Un dels objectius principals d’aquest grup de treball és combatre els casos de segregació i d’abandonament escolar que poden donar-se quan l’alumnat canvia d’etapa educativa, com, per exemple, quan passen d’infantil a primària, de primària a secundària o de l’ESO a estudis postobligatoris.  

A banda, la sessió d’aquest òrgan de participació sectorial va anunciar les dates en què tindrà lloc la propera edició de les jornades (In)forma’t, que precisament serveixen per orientar els i les estudiants respecte als estudis que poden cursar en la següent etapa. Tindrà lloc els dies 24 i 25 de març, a Ca n’Humet. S’hi exposaran les diverses opcions formatives i s’hi faran xerrades. Les jornades (In)forma’t reservaran el dia 24 i el matí de l'endemà a l’alumnat de 4t d’ESO. Durant la tarda del 25 de març estaran obertes a tothom qui vulgui assistir-hi.

Un altre tema que va abordar el Consell Escolar va ser la continuïtat del taller d’estudi assistit que proporciona l’Ajuntament a totes les escoles i instituts del municipi. Consisteix en l’assignació d’un monitor o monitora a cada centre escolar per dur a terme accions de suport i reforç educatius a alumnes que ho necessitin. El consistori va anunciar que es vol prorrogar el contracte mitjançant el qual una empresa externa presta aquest servei als centres, de manera que continuarà vigent durant el curs 2022-2023.

El Consell Escolar és un òrgan de participació sectorial format per representants dels equips directius i docents dels centres educatius i de les famílies, així com dels grups polítics de l’Ajuntament. Jaume Oliveras, alcalde del Masnou, i Cristina Ramos, cinquena tinenta d’Alcaldia i regidora d’Educació, hi representen l’Equip de Govern. També compta amb l’assistència de la tècnica municipal de l’àrea.

A més dels temes exposats més amunt, les sessions ordinàries també serveixen per donar compte d’informacions d’interès en l’àmbit educatiu i perquè tots els membres del Consell puguin posar altres temes sobre la taula, com ara les mesures de pacificació del trànsit a l’entorn dels centres educatius. Així, es va parlar dels indrets on ja s’estan aplicant i dels llocs on s’han d’implantar. A més a més, es va anunciar la propera convocatòria dels ajuts per potenciar la igualtat d’oportunitats d’infants i adolescents, que es preveu que s’obri el proper mes de maig. Alhora, es va avançar una iniciativa que es vol posar a l’abast dels instituts per prevenir les drogodependències i es va explicar el nou sistema de recollida selectiva de paper i cartró que hauran d’aplicar els centres.

Ca n'Humet acollirà les jornades (In)forma't, el 24 i 25 de març del 2022.
Ca n'Humet acollirà les jornades (In)forma't, el 24 i 25 de març del 2022.