Instal·lacions esportives d'ús públic: camps de futbol i altres instal·lacions esportives municipals

Núm.

34.009

Prestacions servei

L’Ajuntament és el responsable de la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis i espais destinats a camps d’esports. El Departament de Manteniment porta a terme totes les tasques i actuacions que inclouen aquestes competències, referides tant a les instal·lacions com a l’envolvent dels edificis, i les fa tant amb la Brigada municipal com mitjançant la contractació d’empreses externes.

L’Ajuntament també es fa càrrec de les despeses dels subministraments (llum, aigua i gas).

Punts de prestació

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-08-2021 09:01