Vigilància, salvament i socorrisme a les platges

Núm.

31.001

Objectiu fonamental del servei

Prevenir accidents a la platja i prestar atenció sanitària a les persones usuàries de la platja que ho requereixin.

Prestacions servei

Vigilar, fer salvaments i oferir socors a les dues platges del Masnou durant la temporada de bany establerta.

Persones destinatàries

Persones usuàries de les dues platges del Masnou.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Horari

De 10 a 19 hores, durant la temporada de bany que s’estableixi cada any.

Normativa aplicable

  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
  • Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/88, de 28 de juliol, de costes.  
  • Ordre de 31 de juliol de 1972, per la qual es dicten normes i instruccions per a la seguretat humana en els llocs de bany.
     

Punts de prestació

Seu Regidoria Salut Pública i ConsumPlaça de la Igualtat, 108320 - El MasnouTel. 93 557 18 00Fax. 93 557 17 01salut.publica@elmasnou.catHorari
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h (cal concertar visita)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-03-2018 17:53