Suport psicològic preventiu per a famílies. Teràpies familiars

Núm.

23.010

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Oferir un espai de treball psicològic a famílies amb dificultats relacionals, sobretot les que tenen a veure amb l’exercici de la criança positiva.

Prestacions servei

Proporcionar teràpia familiar durant un període breu de temps.

Persones destinatàries

Persones i famílies derivades des del Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS) amb problemàtica relacional.

Requisits d'accés

Derivació des del Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS).

Documents a aportar

Justificant de no superació del barem econòmic establert.

Horari

Dimarts i dijous, amb cita prèvia.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:40