Suport a persones cuidadores no professionals

Núm.

23.012

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Oferir un suport personalitzat i grupal a les persones que s’ocupen de l’atenció de familiars en situació de dependència.

Prestacions servei

 • Informar, orientar i assessorar en la tramitació dels drets vinculats a la Llei de la dependència i posterior gestió del programa individual d’atenció (PIA).
 • Gestionar el suport domiciliari.
 • Posar en marxa grups d'ajuda mútua per a persones cuidadores no professionals.
   

Persones destinatàries

Totes les persones residents al Masnou que tenen cura d’algun familiar en situació de dependència.

Requisits d'accés

 • Acreditar la situació de necessitat d’acord amb el Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
   

Horari

L'horari d'atenció al públic és:

 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • Dijous, de 16 a 19 hores.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
   

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:40