Recollida de mobles i andròmines

Núm.

16.008

Objectiu fonamental del servei

Servei gratuït de recollida de mobles i andròmines de particulars a través de l'empresa que gestiona la recollida de residus i la neteja viària del municipi.

Aquest servei està pensat per a persones que no disposen de mitjans propis per traslladar els residus a la Deixalleria Mancomunada del Masnou, Alella i Teià.
 

Prestacions servei

Recollida de mobles i andròmines a particulars del municipi.

Persones destinatàries

Qualsevol particular que es vulgui desprendre d'un moble o d'un estri domèstic vell dins el terme municipal. Aquest servei és exclusiu per a particulars i, per tant, no el poden sol·licitar professionals, comerços ni indústries.

Requisits d'accés

 • S'ha de trucar al telèfon 93 557 16 00 de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h per concertar el dia de recollida del moble o andròmina.
 • Cal baixar les andròmines a partir de les 22 hores del dia abans de la recollida i deixar-les al davant de la porteria de casa.
 • No s’han de dipositar al costat dels contenidors, perquè destorben el servei de recollida d’escombraries.
 • No es poden deixar objectes de vidre ni miralls ni objectes punxants que comportin perill per als usuaris de la via pública.
 • No es recullen andròmines corresponents a reformes de la llar (parquets, sostres, runa, restes de lavabos, cuines, portes, marcs de finestres…).
 • No es recullen taules de ciment de jardí.
   

Documents a aportar

Cap.

Normativa aplicable

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana.
   

Reglament

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.
Deixalleria fixaPasseig de la Bomba, s/n08320 - TeiàTel. 93 555 86 99Lloc web:http://www.ladeixalleria.cat/Horari
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18.45 h (última entrada).
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 18.45 h (última entrada).
Diumenges, de 10 a 12.45 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-06-2023 15:30