Recollida d'animals morts a la via pública

Núm.

31.006

Objectiu fonamental del servei

Servei destinat a recollir els animals morts que es troben a la via pública per mantenir les condicions de salubritat adequades.

Prestacions servei

Recollir animals morts a la via pública per a la correcta gestió dels cadàvers.

Persones destinatàries

Ciutadania en general.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Horari

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 16 00

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
     

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-08-2021 08:48