Menjador social

Núm.

23.006

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Assegurar una alimentació bàsica i l'atenció social a persones en situació de risc social, en un establiment social, mitjançant un servei d'ajuda a domicili o a través de qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
 
 

Prestacions servei

Proporcionar de forma temporal àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència.

 

 

Persones destinatàries

Població en greu risc social.

Requisits d'accés

 • L’acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
 • La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
   

Horari

 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • Dijous, de 16 a 19 hores.
 • L'horari de prestació del servei es correspon amb el dels àpats.
   

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial decret 174/2011, d‘11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:36