Formació musical

Núm.

32.008

Objectiu fonamental del servei

Fomentar l'educació musical adreçada a tothom amb la finalitat de crear i consolidar l'afició musical al municipi, el gaudi per la pràctica instrumental o vocal i la participació de la ciutadania en activitats de caràcter musical.
 

Prestacions servei

Oferir formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica musical individual i de conjunt amb programes de diferent intensitat adreçats a persones de totes les edats.

Actualment, l’oferta de l'Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) compta amb programes de sensibilització, iniciació, formació bàsica, formació avançada, formació de persones 
adultes, ensenyaments instrumentals diversos i corals.

El servei el presta l’EMUMM.

Persones destinatàries

Tota la població del municipi, a partir de 3 anys.

Requisits d'accés

Per ser admès a l’EMUMM cal tenir com a mínim 3 anys. 

Si el servei té vacants, pot admetre alumnes al llarg del curs en els diversos programes de la seva oferta.
 

Documents a aportar

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (en el cas de menors d’edat, també cal portar el DNI/NIE/passaport del pare, mare o tutor legal del menor).
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Justificant de convivència de l’alumne.
     

Horari

L’EMUMM presta el servei els dimarts, dimecres i dijous, de 16.45 a 21.30 hores, durant el curs escolar.

L’horari d’atenció al públic és de 17.30 a 20.30 hores, els dies en què el servei està en funcionament (dimarts, dimecres i dijous).

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Ordenança fiscal o regulació de taxa

  • El règim economicofinancer de la concessió preveu que les tarifes per la prestació del servei d’escola municipal de música siguin aprovades per la Junta de Govern Local.
  • L’EMUMM ofereix una vintena de programes que formen part d’una oferta formativa oberta i flexible, i el preu oscil·la entre els 15 i els 80 euros, en funció de la modalitat i les assignatures de cada programa.

Normativa aplicable

  • Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.

Punts de prestació

EMUMM - Escola Municipal de Música del MasnouCarrer Segarra 12, Els Vienesos08320 - El MasnouTel. 692959167escola@emumm.catLloc web:http://www.emumm.catHorari
· Obertura del centre: de dilluns a dijous de 16.45h a 21h
· Secretaria : de dl a dj, 17.30 a 20.30 h.
· Atenció equip directiu: dm i dj 15.30 a 17 h, dm 19.30 a 20.30 h i dj 19 a 20 h .
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-04-2018 13:46