Consergeries de centres docents públics d'ensenyament primari

Núm.

32.003

Objectiu fonamental del servei

Tenir cura de la vigilància, la recepció i el petit manteniment dels centres docents d'ensenyament primari, en col·laboració amb la seva direcció.

Prestacions servei

Dur a terme funcions de petit manteniment i supervisió de les instal·lacions i patis, control d'accessos i vigilància, a més d'altres tasques complementàries derivades d'encàrrecs de la Direcció del Centre, com ara l'atenció telefònica, entre d'altres.

Persones destinatàries

Persones usuàries dels centres docents i el seu personal.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Horari

Horari dels diferents centres d'ensenyament.

Correu electrònic

Telèfon

935 571 600

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).
     

Punts de prestació

Escola OcataPg. de Romà Fabra, 308320 - El MasnouTel. Lloc web:http://www.xtec.es/ceip-ocata/Horari
Escola Pública Ferrer i GuàrdiaCarrer Joan Llampallas, 5108320 - El MasnouTel. 93 555 81 67Horari
Escola Rosa SensatPlaça Ramón i Cajal, 1108320 - El MasnouTel. 935 55 86 03Horari
Escola MarinadaAvinguda John Fitzgerald Kennedy,5608320 - El MasnouTel. 935 40 38 10Horari
Escola Lluis MilletPassatge Constitució, 3308320 - El MasnouTel. 935 55 49 38Horari

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-08-2021 08:58