Activitats complementàries als centres docents

Núm.

32.006

Objectiu fonamental del servei

Ajudar els alumnes amb més dificultats a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l’aprenentatge.

Col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social.
 

Prestacions servei

Desenvolupar accions educatives de suport a la tasca escolar realitzades fora de l’horari lectiu.

L'Ajuntament presta el servei d'activitats complementàries als centres docents a través dels tallers d'estudi assistit (TEA), que vetllen per afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de l’alumnat, preferentment vinculades a l’aprenentatge, a l’autonomia personal i a la competència educativa, amb la voluntat d’oferir un suport motivacional per a l'estudi.
 

Persones destinatàries

En l’inici de cada curs escolar, els claustres de mestres i professors de tots els centres educatius del municipi proposen quins alumnes participaran en cada taller.

Els destinataris dels centres d’educació primària són els alumnes del cicle superior (5è i 6è de primària), mentre que als centres de secundària hi participen els alumnes del 1r cicle (1r i 2n d’ESO).

Requisits d'accés

Els mestres i professors dels centres educatius proposen els alumnes que participaran en el TEA en grups de 6 a 10 alumnes.

S’escullen els estudiants que més ho necessiten i que no disposen en el seu entorn més immediat dels recursos necessaris que els permetin assolir les competències bàsiques d’aprenentatge.
 

Documents a aportar

Cap, atès que la documentació de cada alumne la custodia el centre educatiu de referència, que n’és també el destinatari.

Horari

Els TEA es duen a terme fora de l’horari escolar lectiu, entre els mesos d’octubre i maig, durant 3 hores i tres quarts, repartits setmanalment d’acord amb les necessitats de cada centre educatiu.

Amb caràcter general, es duen a terme tres tardes a la setmana en torns d’una hora i quart, entre les 17.00 i les 18.15 h.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Normativa aplicable

  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).

Punts de prestació

Seu regidoria d'EnsenyamentPlaça de la Igualtat, 108320 - El MasnouTel. 93 557 18 00ensenyament@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-04-2018 13:44