Acolliment residencial d'urgència

Núm.

23.004

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Cobrir temporalment les necessitats bàsiques d'allotjament en cas d’urgències puntuals, en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.

Prestacions servei

 • Suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència.
 • Aportar acolliment, convivència i suport social.
   

Persones destinatàries

Població en greu risc social que ha perdut el seu habitatge habitual de forma sobtada.

Requisits d'accés

 • L’acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
 • La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
   

Horari

L'horari d'atenció al públic és:

 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • Dijous, de 16 a 19 hores.
 • L'horari de prestació del servei s'adequa a les necessitats familiars.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial decret 174/2011, d‘11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:35