Regidoria d'Habitatge

Àmbits d'actuació

  • Gestió del pla local d'habitatge.
  • Oficina d'habitatge. 
  • Accions de suport per a l'accés i el manteniment de l'habitatge.
  • Gestió de l'habitatge de protecció oficial.

Temes relacionats

Responsable polític